Adolf Schwarz

Adolf Schwarz (31 tháng 10 năm 1836, Gálszécs , Hungary , nay là Sečovce , Slovakia - 25 tháng 10 năm 1910, Vienna ) là một kỳ thủ cờ vua người Áo-Hung .

Ông đứng thứ 10 trong giải cờ vua Vienna 1873 ( Wilhelm SteinitzJoseph Henry Blackburne thắng). Năm 1878, ông đứng thứ 2, sau Louis Paulsen , tại Frankfurt. Năm 1879, ông đứng thứ 3 tại Leipzig (DSB-Congress lần thứ nhất, Berthold Englisch giành chiến thắng). Năm 1880, ông giành hạng 1 - 3 với Blackburne và Englisch ở Wiesbaden. Năm 1880, ông xếp hạng 1 - 3 với Max WeissJohannes Minckwitz ở Graz. Năm 1880, ông đứng thứ 3 - 5 ở Braunschweig. Năm 1882, anh đứng thứ 3 tại Vienna ( Vincenz Hruby thắng), và hòa với vị trí thứ 12-13 trong giải cờ vua Vienna 1882 ( Wilhelm SteinitzSzymon Winawerthắng). [1]

Adolf Schwarz đã thắng trong các trận đấu với Minkwitz (+3 -2 = 4) vào năm 1878 và trước Winawer (+3 -1 = 0) vào năm 1880.

Bài viết tiểu sử liên quan đến một nhân vật cờ vua Hungary này vẫn còn sơ khai . Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nó .

Bài viết tiểu sử liên quan đến một nhân vật cờ vua người Áo này vẫn còn sơ khai . Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nó .


Chân dung Adolf Schwarz
TOP