Điền kinh tại Thế vận hội Mùa hè 1932 - 80 mét vượt rào nữ

Nội dung 80 mét vượt rào nữ tại Thế vận hội Olympic 1932 diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 tại Đấu trường Tưởng niệm Los Angeles . [1]


TOP