Điền kinh tại Thế vận hội mùa hè 1980 - 1500 m nữ

Đây là kết quả chính thức của nội dung 1.500m m nữ tại Thế vận hội Mùa hè 1980Moscow , Liên Xô . Có tổng số 26 vận động viên tham gia, với trận chung kết được tổ chức vào Thứ Sáu 1980-08-01. [1]


TOP