Cô dâu của Chúa Kitô

dâu của Chúa Kitô hoặc vợ của cừu con là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một nhóm các câu liên quan trong Kinh thánh , trong Phúc âm, Khải huyền, Thư tín và các câu liên quan trong Cựu Ước . Đôi khi, cô dâu được ngụ ý bằng cách gọi Chúa Giêsu là chàng rể. Trong hơn 1500 năm, Giáo hội được xác định là cô dâu đã đính hôn với Chúa Kitô . Tuy nhiên, có những trường hợp giải thích cách sử dụng khác nhau giữa các nhà thờ. Hầu hết tin rằng nó luôn đề cập đến nhà thờ.

Trong Tin Mừng Gioan , Gioan Tẩy Giả nói về Chúa Giêsu Kitô là chàng rể và đề cập đến cô dâu.

Ai cưới tân lang là tân lang; song bạn của tân lang đứng gần và nghe người, thì rất đỗi vui mừng vì tiếng nói của tân lang; như vậy là niềm vui của tôi được trọn vẹn. [Giăng 3:29]

Đó là chỗ duy nhất trong Phúc âm đề cập đến cô dâu, nhưng vì chú rể phải có cô dâu nên tất cả những chỗ khác đề cập đến chú rể đều ám chỉ cô dâu.

Trong Phúc Âm, khi người ta hỏi Chúa Giêsu tại sao các môn đệ không ăn chay, nhưng các môn đệ của Gioan và người Pharisêu thì làm, Chúa Giêsu trả lời:

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các bạn của chàng rể có thể kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ không? nhưng sẽ có ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. [Mác 2:19]


Một minh họa quy trình Baxter năm 1880 về Khải huyền 22:17 của Joseph Martin Kronheim
TOP