Campanha

Campanha là một thị trấn (município)bang Minas Gerais của Brazil . Vào năm 2020, dân số của nó được ước tính là 16.762 người. Thị trấn là nơi đặt trụ sở của Giáo phận Công giáo La Mã Campanha .

Bài báo địa lý liên quan đến Minas Gerais này vẫn còn sơ khai . Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nó .


TOP