Giải vô địch điền kinh Trung Mỹ và Caribe

Giải vô địch Trung Mỹ và Caribe (CAC) là một sự kiện điền kinh quốc tế do Liên đoàn điền kinh Trung Mỹ và Caribe (CACAC) tổ chức. Chỉ các vận động viên đại diện cho một quốc gia thành viên của liên minh mới có thể thi đấu. Bắt đầu từ năm 1967, sự kiện này đã được tổ chức hai năm một lần, ngoại trừ phiên bản 2007 được tổ chức vào năm 2008.

Tổng quan về các phiên bản ban đầu của giải vô địch cùng với danh sách ba quốc gia có thành tích tốt nhất và các vận động viên xuất sắc đã được công bố. [1]


TOP