Liên đoàn hợp tác

Liên hiệp hợp tác xã hay hợp tác xã thứ cấphợp tác xã trong đó tất cả các thành viên lần lượt là hợp tác xã. [1] Trong lịch sử, các liên đoàn hợp tác xã chủ yếu có hình thức là hiệp hội bán buôn hợp tác xãliên hiệp hợp tác xã . [2] Liên đoàn hợp tác xã là một phương tiện thông qua đó các hợp tác xã có thể thực hiện Nguyên tắc Hợp tác xã thứ sáu , hợp tác giữa các hợp tác xã. Liên minh Hợp tác Quốc tế lưu ý rằng“Các hợp tác xã phục vụ các thành viên một cách hiệu quả nhất và củng cố phong trào hợp tác xã bằng cách hợp tác cùng nhau thông qua các cấu trúc địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.” [3]

Theo nhà kinh tế hợp tác Charles Gide , mục tiêu của một xã hội bán buôn hợp tác , thuộc sở hữu của các hợp tác xã tiêu dùng bán lẻ , là thu xếp "mua số lượng lớn, và nếu có thể, tổ chức sản xuất". [2] Các ví dụ lịch sử tốt nhất về điều này là Hiệp hội Bán buôn Hợp tác xã Anh và Scotland , là những tiền thân của Nhóm Hợp tác xã hiện đại .

Một hình thức liên đoàn hợp tác phổ biến thứ hai là liên minh hợp tác xã, có mục tiêu (theo Gide) là “phát triển tinh thần đoàn kết giữa các xã hội và ... nói cách khác, thực hiện các chức năng của một chính phủ có thẩm quyền. , không cần phải nói, hoàn toàn là đạo lý. ” [2] Các hợp tác xã Vương quốc AnhLiên minh Hợp tác Quốc tế là những ví dụ về sự sắp xếp như vậy.

Các hợp tác xã nông nghiệp trong khu vực , chẳng hạn như Land O'LakesFarmland Industries trước đây , là các liên đoàn hợp tác thuộc sở hữu của các hợp tác xã nông dân địa phương. Giống như Co-operative Group (ở trên), Land O'Lakes thực sự là sự kết hợp của một hợp tác xã chính và phụ. [4]

Ở một số nước có các lĩnh vực hợp tác xã mạnh, chẳng hạn như Vương quốc Anh, các hợp tác xã đã tổ chức các đảng chính trị nghị viện để đại diện cho lợi ích của họ. Đảng Hợp tác xã của Anh là một ví dụ về sự sắp xếp như vậy.

Hợp tác xã có chủ sở hữu thành viên là doanh nghiệp, chẳng hạn như hợp tác xã của người bán lẻ , đôi khi được gọi là hợp tác xã thứ cấp , ngay cả khi thành viên của họ không phải là hợp tác xã. [5]


TOP