sóng

Thuật ngữ gợn sóng , mô tả một loạt các đường gờ và rãnh song song, có thể đề cập đến những điều sau:


TOP