ER200

ER200 là tàu điện của Liên Xô do Rīgas Vagonbūves Rūpnīca chế tạo tại Riga . Đây là đoàn tàu đa đơn vị điện liên thành phố (EMU) dòng điện trực tiếp tốc độ cao đầu tiên có phanh biến trở . Có hai thiết kế. Thiết kế đầu tiên, bắt đầu vào năm 1974, là ER200-1 EMU, và đi vào hoạt động thương mại vào năm 1984. Thiết kế thứ hai đã đi vào hoạt động giữa Saint PetersburgMoscow vào năm 1996.


ER200 trong các cơ sở bảo trì
ER200-105 tại Bảo tàng Đường sắt Moscow, Nhà ga Rizhsky
TOP