Page semi-protected

Kinh tế học

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí
Chuyển đến điều hướng Chuyển đến tìm kiếm

A graph depicting Quantity on the X-axis and Price on the Y-axis
Các cung và cầu mô hình mô tả cách giá cả khác nhau như là kết quả của một sự cân bằng giữa cung và cầu sản phẩm.

Kinh tế ( / ˌ tôi k ə n ɒ m ɪ k s , ˌ ɛ k ə - / ) [1] [2] [3]khoa học xã hội mà nghiên cứu cách mọi người tương tác với giá trị ; đặc biệt là sản xuất , phân phối , và tiêu thụ của hàng hóa và dịch vụ . [4]

Kinh tế học tập trung vào hành vi và tương tác của các tác nhân kinh tế và cách thức hoạt động của các nền kinh tế . Kinh tế học vi mô phân tích các yếu tố cơ bản trong nền kinh tế, bao gồm các tác nhân và thị trường riêng lẻ , tương tác của chúng và kết quả của các tương tác. Các đại lý riêng lẻ có thể bao gồm, ví dụ, hộ gia đình, công ty, người mua và người bán. Kinh tế học vĩ mô phân tích nền kinh tế như một hệ thống nơi sản xuất, tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư tương tác và các yếu tố ảnh hưởng đến nó: việc sử dụng các nguồn lực lao động, vốn và đất đai, lạm phát tiền tệ , tăng trưởng kinh tế và các chính sách công có tác động đến các yếu tố này .

Những phân biệt rộng rãi khác trong kinh tế học bao gồm những phân biệt giữa kinh tế học tích cực , mô tả "cái gì là", và kinh tế học chuẩn tắc , ủng hộ "cái phải là"; giữa lý thuyết kinh tế và kinh tế học ứng dụng ; giữa kinh tế học duy lýhành vi ; và giữa kinh tế học chính thốngkinh tế học không chính thống . [5]

Phân tích kinh tế có thể được áp dụng trong toàn xã hội, trong bất động sản , [6] kinh doanh , [7] tài chính , chăm sóc sức khỏe , [8] kỹ thuật [9]chính phủ . [10] Phân tích kinh tế đôi khi cũng được áp dụng cho các đối tượng khác nhau như tội phạm, giáo dục , [11] các gia đình , pháp luật , chính trị , tôn giáo , [12] các tổ chức xã hội , chiến tranh , [13] khoa học , [14]môi trường . [15]

Nhiều khía cạnh của khoa học kinh tế

Bộ môn được đổi tên vào cuối thế kỷ 19, chủ yếu do Alfred Marshall , từ " kinh tế chính trị " thành "kinh tế học" như một thuật ngữ ngắn hơn của "khoa học kinh tế". Vào thời điểm đó, nó trở nên cởi mở hơn với tư duy chặt chẽ và tăng cường sử dụng toán học, điều này đã giúp hỗ trợ các nỗ lực để nó được chấp nhận như một khoa học và như một bộ môn riêng biệt ngoài khoa học chính trị và các khoa học xã hội khác. [a] [17] [18] [19]

Có nhiều định nghĩa hiện đại về kinh tế học ; một số phản ánh quan điểm đang phát triển của chủ đề hoặc quan điểm khác nhau giữa các nhà kinh tế. [20] [21] Nhà triết học người Scotland Adam Smith (1776) đã định nghĩa cái mà sau đó được gọi là kinh tế chính trị là "một cuộc điều tra về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có của các quốc gia", cụ thể là:

một ngành khoa học của một chính khách hoặc nhà lập pháp [với mục tiêu gấp đôi là cung cấp] nguồn thu dồi dào hoặc nguồn sinh hoạt cho người dân ... [và] cung cấp nguồn thu cho các dịch vụ công cho nhà nước hoặc khối thịnh vượng chung. [22]

Jean-Baptiste Say (1803), phân biệt chủ thể với các mục đích sử dụng chính sách công , định nghĩa nó là khoa học về sản xuất, phân phối và tiêu thụ của cải . [23] Về khía cạnh châm biếm , Thomas Carlyle (1849) coi " khoa học ảm đạm " như một hình ảnh thu nhỏ cho kinh tế học cổ điển , trong bối cảnh này, thường được liên kết với phân tích bi quan của Malthus (1798). [24] John Stuart Mill (1844) định nghĩa chủ thể trong bối cảnh xã hội là:

Khoa học theo dõi các quy luật của các hiện tượng xã hội phát sinh từ các hoạt động tổng hợp của con người để sản xuất ra của cải, trong chừng mực những hiện tượng đó không bị sửa đổi bởi sự theo đuổi của bất kỳ đối tượng nào khác. [25]

Alfred Marshall đưa ra một định nghĩa vẫn được trích dẫn rộng rãi trong cuốn sách Nguyên tắc Kinh tế học (1890) của ông, mở rộng phân tích ngoài sự giàu có và từ cấp độ xã hội sang cấp độ kinh tế vi mô :

Kinh tế học là một nghiên cứu về con người trong công việc kinh doanh thông thường của cuộc sống. Nó hỏi cách anh ta nhận được thu nhập của mình và cách anh ta sử dụng nó. Như vậy, một mặt là nghiên cứu sự giàu có và mặt khác và quan trọng hơn, là một bộ phận nghiên cứu về con người. [26]

Lionel Robbins (1932) đã phát triển hàm ý của cái đã được gọi là "[p] có lẽ là định nghĩa phổ biến nhất được chấp nhận hiện nay về chủ đề này": [21]

Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu hành vi của con người như một mối quan hệ giữa các phương tiện cuối cùng và khan hiếm có các mục đích sử dụng thay thế. [27]

Robbins mô tả định nghĩa này không mang tính phân loại trong "chọn [ing] ra một số loại hành vi" mà là phân tích trong "sự chú ý [tập trung] vào một khía cạnh cụ thể của hành vi, hình thức được áp đặt bởi ảnh hưởng của sự khan hiếm ." [28] Ông khẳng định rằng các nhà kinh tế học trước đây thường tập trung nghiên cứu của họ vào việc phân tích của cải: cách thức của cải được tạo ra (sản xuất), phân phối và tiêu dùng; và làm thế nào sự giàu có có thể phát triển. [29] Nhưng ông nói rằng kinh tế học có thể được sử dụng để nghiên cứu những thứ khác, chẳng hạn như chiến tranh, nằm ngoài trọng tâm thông thường của nó. Điều này là bởi vì chiến tranh có mục tiêu là chiến thắng nó (như một kết thúc được mong đợi), tạo ra cả chi phí và lợi ích; và, các nguồn lực (nhân mạng và các chi phí khác) được sử dụng để đạt được mục tiêu. Nếu chiến tranh không phải là có thể thắng hoặc nếu các chi phí dự kiến lớn hơn lợi ích, các quyết định diễn viên (giả sử họ là hợp lý) có thể không bao giờ đi đến chiến tranh (một quyết định ) mà là khám phá giải pháp thay thế khác. Chúng ta không thể định nghĩa kinh tế học là khoa học nghiên cứu sự giàu có, chiến tranh, tội phạm, giáo dục và bất kỳ phân tích kinh tế lĩnh vực nào khác có thể được áp dụng; nhưng, với tư cách là ngành khoa học nghiên cứu một khía cạnh chung cụ thể của mỗi môn học đó (tất cả chúng đều sử dụng các nguồn lực khan hiếm để đạt được mục đích mong đợi).

Một số ý kiến ​​sau đó đã chỉ trích định nghĩa này là quá rộng và không giới hạn đối tượng của nó trong việc phân tích thị trường. Tuy nhiên, từ những năm 1960, những nhận xét như vậy đã giảm bớt khi lý thuyết kinh tế về việc tối đa hóa hành vi và mô hình lựa chọn hợp lý đã mở rộng phạm vi của chủ đề sang các lĩnh vực trước đây được xử lý trong các lĩnh vực khác. [30] Cũng có những chỉ trích khác, chẳng hạn như sự khan hiếm không tính đến kinh tế vĩ mô của tỷ lệ thất nghiệp cao. [31]

Gary Becker , một người đóng góp vào việc mở rộng kinh tế học sang các lĩnh vực mới, mô tả cách tiếp cận mà ông ưa thích là "kết hợp các giả định về tối đa hóa hành vi, sở thích ổn định trạng thái cân bằng thị trường , được sử dụng không ngừng và không nao núng." [32] Một bài bình luận mô tả nhận xét là đưa kinh tế học trở thành một phương pháp tiếp cận chứ không phải là một chủ đề nhưng có tính cụ thể cao về "quá trình lựa chọn và kiểu tương tác xã hộimà [như vậy] phân tích liên quan đến. "Cùng một nguồn xem xét một loạt các định nghĩa được đưa vào các nguyên tắc của sách giáo khoa kinh tế và kết luận rằng việc thiếu thống nhất không cần thiết phải ảnh hưởng đến chủ đề mà các văn bản xử lý. Trong số các nhà kinh tế nói chung hơn, nó lập luận rằng a định nghĩa cụ thể được trình bày có thể phản ánh hướng mà tác giả tin rằng kinh tế học đang phát triển, hoặc nên phát triển. [21]

Lịch sử

Các tác phẩm kinh tế có niên đại từ các nền văn minh Lưỡng Hà , Hy Lạp , La Mã , Ấn Độ , Trung Quốc , Ba TưẢ Rập trước đó . [ cần dẫn nguồn ] Các quy tắc kinh tế xuất hiện xuyên suốt các tác phẩm của nhà thơ Boeotian Hesiod và một số nhà sử học kinh tế đã mô tả chính Hesiod là "nhà kinh tế học đầu tiên". [33] Các nhà văn đáng chú ý khác từ Cổ đại cho đến Phục hưng bao gồm Aristotle , Xenophon , Chanakya(còn được gọi là Kautilya), Tần Thủy Hoàng , Thomas AquinasIbn Khaldun . Joseph Schumpeter mô tả Aquinas là "tiến gần hơn bất kỳ nhóm nào khác để trở thành" người sáng lập "kinh tế học khoa học" về tiền tệ , lãi suất và lý thuyết giá trị trong quan điểm luật tự nhiên . [34] [ không xác minh được ]

Bức tranh năm 1638 về một cảng biển Pháp trong thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa trọng thương

Hai nhóm, những người sau này được gọi là "những người theo chủ nghĩa trọng thương" và "những người theo chủ nghĩa vật lý", đã ảnh hưởng trực tiếp hơn đến sự phát triển tiếp theo của chủ đề này. Cả hai nhóm đều gắn liền với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc kinh tếchủ nghĩa tư bản hiện đại ở châu Âu. Chủ nghĩa trọng thươnglà một học thuyết kinh tế phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 trong một tài liệu sách mỏng, cho dù là của các thương gia hay chính khách. Nó cho rằng sự giàu có của một quốc gia phụ thuộc vào sự tích lũy vàng và bạc của quốc gia đó. Các quốc gia không có quyền khai thác mỏ chỉ có thể lấy vàng và bạc từ hoạt động thương mại bằng cách bán hàng hóa ra nước ngoài và hạn chế nhập khẩu ngoài vàng và bạc. Học thuyết kêu gọi nhập khẩu nguyên liệu thô giá rẻ để sử dụng trong sản xuất hàng hóa có thể xuất khẩu và quy định nhà nước áp đặt thuế quan bảo hộ đối với hàng hóa sản xuất ở nước ngoài và cấm sản xuất ở các thuộc địa. [35]

Physiocrats , một nhóm các nhà tư tưởng và nhà văn người Pháp thế kỷ 18, đã phát triển ý tưởng về nền kinh tế như một dòng luân chuyển thu nhập và sản lượng. Các nhà vật lý học tin rằng chỉ sản xuất nông nghiệp mới tạo ra thặng dư rõ ràng so với chi phí, do đó nông nghiệp là cơ sở của mọi sự giàu có. Do đó, họ phản đối chính sách trọng thương nhằm thúc đẩy sản xuất và thương mại gây thiệt hại cho nông nghiệp, bao gồm cả thuế nhập khẩu. Các nhà bác học ủng hộ việc thay thế việc thu thuế tốn kém về mặt hành chính bằng một loại thuế duy nhất đánh vào thu nhập của chủ sở hữu đất đai. Để phản đối các quy định thương mại theo chủ nghĩa trọng thương dồi dào, các nhà lý học ủng hộ chính sách tự do , vốn kêu gọi sự can thiệp tối thiểu của chính phủ vào nền kinh tế. [36]

Adam Smith (1723–1790) là một nhà lý thuyết kinh tế ban đầu. [37] Smith đã chỉ trích gay gắt những người theo chủ nghĩa trọng thương nhưng mô tả hệ thống vật lý "với tất cả những điểm không hoàn hảo của nó" là "có lẽ gần đúng nhất với sự thật vẫn chưa được công bố" về chủ đề này. [38]

Kinh tế chính trị cổ điển

Sự xuất bản của Adam Smith 's The Wealth of Nations năm 1776 được coi là sự chính thức hóa đầu tiên của tư tưởng kinh tế.

Sự xuất bản của Adam Smith's The Wealth of Nations năm 1776, đã được mô tả là "sự ra đời hiệu quả của kinh tế học như một bộ môn riêng biệt." [39] Cuốn sách đã xác định đất đai, lao động và vốn là ba yếu tố sản xuất và là những yếu tố đóng góp chính vào sự giàu có của một quốc gia, khác hẳn với ý tưởng vật lý cho rằng chỉ có nông nghiệp là sản xuất.

Smith thảo luận về những lợi ích tiềm năng của việc chuyên môn hóa theo phân công lao động , bao gồm tăng năng suất lao độngthu được từ thương mại , cho dù giữa thị trấn và quốc gia hay giữa các quốc gia. [40] "Định lý" của ông rằng "phân công lao động bị giới hạn bởi phạm vi thị trường" đã được mô tả là "cốt lõi của lý thuyết về chức năng của doanh nghiệpcông nghiệp " và là "nguyên tắc cơ bản của tổ chức kinh tế." [41] To Smith cũng được coi là "mệnh đề cơ bản quan trọng nhất trong tất cả các ngành kinh tế học" và là nền tảng của lý thuyết phân bổ nguồn lực - rằng, trong điều kiện cạnh tranh, các chủ sở hữu tài nguyên (lao động, đất đai và vốn) tìm kiếm các mục đích sử dụng có lợi nhất của họ, dẫn đến tỷ suất sinh lợi bằng nhau cho tất cả các mục đích sử dụng ở trạng thái cân bằng (được điều chỉnh theo sự khác biệt rõ ràng phát sinh từ các yếu tố như đào tạo và thất nghiệp). [42]

Trong một lập luận bao gồm "một trong những đoạn văn nổi tiếng nhất trong mọi kinh tế học", [43] Smith đại diện cho mọi cá nhân đang cố gắng sử dụng bất kỳ nguồn vốn nào mà họ có thể chỉ cho lợi ích của họ, không phải của xã hội, [b] và cho lợi nhuận, cần thiết ở một mức độ nào đó để sử dụng vốn trong ngành sản xuất trong nước và có liên quan tích cực đến giá trị sản phẩm. [45] Trong này:

Thực ra, anh ta không có ý định thúc đẩy lợi ích công cộng, cũng như không biết anh ta đang quảng bá nó ở mức độ nào. Bằng cách thích sự hỗ trợ của ngành công nghiệp trong nước hơn của ngành công nghiệp nước ngoài, anh ta chỉ có ý định bảo đảm an ninh cho riêng mình; và bằng cách chỉ đạo ngành công nghiệp đó theo cách mà sản phẩm của nó có thể có giá trị lớn nhất, anh ta chỉ có ý định thu lợi cho riêng mình, và anh ta trong điều này, cũng như trong nhiều trường hợp khác, được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình để thúc đẩy một kết thúc không có một phần của ý định của mình. Cũng không phải lúc nào xã hội cũng tồi tệ hơn nếu nó không phải là một phần của nó. Bằng cách theo đuổi lợi ích của bản thân, anh ấy thường quảng bá lợi ích của xã hội một cách hiệu quả hơn là khi anh ấy thực sự có ý định thúc đẩy nó. [46]

Các Rev. Thomas Robert Malthus (1798) đã sử dụng các khái niệm về lợi nhuận giảm dần để giải thích mức sống thấp. Ông lập luận rằng dân số loài người có xu hướng tăng về mặt hình học, vượt xa sản lượng lương thực, vốn tăng về mặt số học. Lực lượng dân số tăng nhanh so với diện tích đất hạn chế đồng nghĩa với việc thu hồi sức lao động giảm dần. Theo ông, kết quả là mức lương thấp kinh niên, khiến mức sống của hầu hết dân số không thể tăng lên trên mức đủ sống. [47] Nhà kinh tế học Julian Lincoln Simon đã chỉ trích kết luận của Malthus. [48]

Trong khi Adam Smith nhấn mạnh đến sản xuất thu nhập, David Ricardo (1817) lại tập trung vào việc phân phối thu nhập giữa các chủ đất, công nhân và nhà tư bản. Ricardo nhìn thấy mâu thuẫn cố hữu giữa một bên là chủ đất với lao động và tư bản. Ông cho rằng sự gia tăng dân số và vốn, gây áp lực lên nguồn cung đất cố định, đẩy giá thuê lên cao và giảm tiền lương và lợi nhuận. Ricardo là người đầu tiên phát biểu và chứng minh nguyên tắc lợi thế so sánh , theo đó mỗi quốc gia nên chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng hóa có chi phí sản xuất tương đối thấp hơn là chỉ dựa vào sản xuất của chính mình. [49] Nó được gọi là "giải thích phân tích cơ bản" cholợi nhuận từ thương mại . [50]

Đến cuối truyền thống cổ điển, John Stuart Mill (1848) chia tay công ty với các nhà kinh tế học cổ điển trước đó về tính tất yếu của việc phân phối thu nhập do hệ thống thị trường tạo ra. Mill đã chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai vai trò của thị trường: phân bổ nguồn lực và phân phối thu nhập. Ông viết, thị trường có thể hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực nhưng không hiệu quả trong việc phân phối thu nhập, khiến xã hội cần phải can thiệp. [51]

Lý thuyết giá trị rất quan trọng trong lý thuyết cổ điển. Smith đã viết rằng "giá thực của mọi thứ ... là sự vất vả và khó khăn để có được nó". Smith cho rằng, với tiền thuê và lợi nhuận, các chi phí khác ngoài tiền lương cũng ảnh hưởng đến giá cả của một loại hàng hóa. [52] Các nhà kinh tế học cổ điển khác đã trình bày các biến thể về Smith, gọi là ' lý thuyết giá trị lao động '. Kinh tế học cổ điển tập trung vào xu hướng của bất kỳ nền kinh tế thị trường nào là giải quyết ở trạng thái cố định cuối cùng được tạo thành từ một kho của cải vật chất (vốn) không đổi và quy mô dân số không đổi .

chủ nghĩa Mác

Trường phái tư tưởng kinh tế mácxít xuất phát từ công trình của nhà kinh tế học người Đức Karl Marx .

Kinh tế học Marxist (sau này là Marxian) xuất phát từ kinh tế học cổ điển và nó bắt nguồn từ công trình của Karl Marx . Tập đầu tiên của tác phẩm lớn của Marx, Das Kapital , được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1867. Trong đó, Marx tập trung vào lý thuyết giá trị lao độnglý thuyết giá trị thặng dư , theo ông, giải thích sự bóc lột sức lao động bằng tư bản. [53] Lý thuyết giá trị lao động cho rằng giá trị của một hàng hóa trao đổi được xác định bởi lao động trong quá trình sản xuất ra nó và lý thuyết giá trị thặng dư đã chứng minh cách người lao động chỉ được trả một phần giá trị mà công việc của họ đã tạo ra. [54] [ đáng ngờ ]

Kinh tế học tân cổ điển

Vào buổi bình minh với tư cách là một khoa học xã hội, kinh tế học đã được định nghĩa và thảo luận về thời gian dài như nghiên cứu về sản xuất, phân phối và tiêu thụ của cải bởi Jean-Baptiste Say trong cuốn Luận về kinh tế chính trị hay Sản xuất, phân phối và tiêu thụ của cải ( 1803). Ba mục này được khoa học xem xét chỉ liên quan đến sự gia tăng hoặc giảm đi của cải, và không liên quan đến quá trình thực hiện của chúng. [c] Định nghĩa của Say đã phổ biến cho đến thời đại chúng ta, được lưu lại bằng cách thay thế từ "của cải" cho "hàng hóa và dịch vụ" có nghĩa là của cải cũng có thể bao gồm cả những vật phi vật chất. Một trăm ba mươi năm sau, Lionel Robbins nhận thấy rằng định nghĩa này không còn đủ nữa, [d]bởi vì nhiều nhà kinh tế đã xâm nhập lý thuyết và triết học vào các lĩnh vực hoạt động khác của con người. Trong Tiểu luận về Bản chất và Tầm quan trọng của Khoa học Kinh tế , ông đã đề xuất một định nghĩa về kinh tế học như một nghiên cứu về một khía cạnh cụ thể của hành vi con người, khía cạnh nằm dưới ảnh hưởng của sự khan hiếm, [e]điều này buộc mọi người phải lựa chọn, phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích cạnh tranh và tiết kiệm (tìm kiếm phúc lợi lớn nhất trong khi tránh lãng phí các nguồn lực khan hiếm). Đối với Robbins, sự thiếu hụt đã được giải quyết và định nghĩa của ông cho phép chúng ta công bố, với lương tâm dễ hiểu, kinh tế học giáo dục, kinh tế học an toàn và an ninh, kinh tế sức khỏe, kinh tế chiến tranh, và tất nhiên, kinh tế học sản xuất, phân phối và tiêu dùng là các chủ đề hợp lệ của khoa học kinh tế ". Trích dẫn Robbins:" Kinh tế học là khoa học nghiên cứu hành vi con người như một mối quan hệ giữa đầu cuối và phương tiện khan hiếm có cách sử dụng thay thế ". [28] Sau khi thảo luận về nó trong nhiều thập kỷ, định nghĩa của Robbins đã được các nhà kinh tế học chính thống chấp nhận rộng rãi, và nó đã mở lối vào sách giáo khoa hiện hành. [55]Mặc dù vẫn chưa nhất trí, hầu hết các nhà kinh tế học chính thống sẽ chấp nhận một số phiên bản định nghĩa của Robbins, ngay cả khi nhiều người đã đưa ra những phản đối nghiêm trọng đối với phạm vi và phương pháp kinh tế học, xuất phát từ định nghĩa đó. [56] Do không có sự đồng thuận mạnh mẽ, và rằng sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ là lĩnh vực nghiên cứu chính của kinh tế học, định nghĩa cũ vẫn còn tồn tại ở nhiều khía cạnh.

Một nhóm lý thuyết sau đó được gọi là "kinh tế học tân cổ điển" hoặc "chủ nghĩa cận biên " được hình thành từ khoảng năm 1870 đến năm 1910. Thuật ngữ "kinh tế học" đã được phổ biến bởi các nhà kinh tế học tân cổ điển như Alfred Marshall như một từ đồng nghĩa ngắn gọn với "khoa học kinh tế" và thay thế cho từ trước đó " kinh tế chính trị ". [18] [19] Điều này tương ứng với ảnh hưởng đối với chủ đề của các phương pháp toán học được sử dụng trong khoa học tự nhiên . [57]

Kinh tế học tân cổ điển đã hệ thống hóa cung và cầu như những yếu tố quyết định chung của giá cả và số lượng ở trạng thái cân bằng thị trường, ảnh hưởng đến cả việc phân bổ sản lượng và phân phối thu nhập. Nó pha trộn với lý thuyết giá trị lao động kế thừa từ kinh tế học cổ điển để ủng hộ lý thuyết giá trị thỏa dụng biên về phía cầu và lý thuyết tổng quát hơn về chi phí ở phía cung. [58] Vào thế kỷ 20, các nhà lý thuyết tân cổ điển đã rời bỏ một quan niệm trước đó cho rằng tổng mức tiện ích cho một xã hội có thể được đo lường theo mức độ thỏa dụng thứ tự , giả thuyết chỉ đơn thuần dựa trên quan hệ dựa trên hành vi giữa người với người. [59] [60]

Trong kinh tế học vi mô , kinh tế học tân cổ điển thể hiện các ưu đãi và chi phí đóng vai trò phổ biến trong việc định hình việc ra quyết định . Một ví dụ ngay lập tức về điều này là lý thuyết người tiêu dùng về nhu cầu cá nhân, lý thuyết này cô lập cách giá cả (như chi phí) và thu nhập ảnh hưởng đến lượng cầu. [59] Trong kinh tế học vĩ mô, nó được phản ánh trong sự tổng hợp tân cổ điển sớm và lâu dài với kinh tế học vĩ mô Keynes. [61] [59]

Kinh tế học tân cổ điển đôi khi được gọi là kinh tế học chính thống cho dù là bởi các nhà phê bình hay những người đồng tình. Kinh tế học chính thống hiện đại xây dựng dựa trên kinh tế học tân cổ điển nhưng với nhiều cải tiến bổ sung hoặc tổng quát hóa các phân tích trước đó, chẳng hạn như kinh tế lượng , lý thuyết trò chơi , phân tích thất bại thị trườngcạnh tranh không hoàn hảo , và mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế để phân tích các biến dài hạn ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân .

Kinh tế học tân cổ điển nghiên cứu hành vi của các cá nhân , hộ gia đìnhtổ chức (được gọi là các tác nhân kinh tế, người chơi hoặc tác nhân), khi họ quản lý hoặc sử dụng các nguồn lực khan hiếm , có các mục đích sử dụng thay thế, để đạt được mục đích mong muốn. Các đại lý được cho là hành động hợp lý, có nhiều mục tiêu mong muốn trong tầm nhìn, nguồn lực hạn chế để đạt được những mục tiêu này, một tập hợp các sở thích ổn định, một mục tiêu hướng dẫn tổng thể xác định và khả năng đưa ra lựa chọn. Tồn tại một vấn đề kinh tế, đối tượng nghiên cứu của khoa học kinh tế, khi một quyết định(lựa chọn) được thực hiện bởi một hoặc nhiều người chơi kiểm soát tài nguyên để đạt được kết quả tốt nhất có thể trong các điều kiện hợp lý nhất định. Nói cách khác, tác nhân kiểm soát tài nguyên tối đa hóa giá trị tùy thuộc vào những ràng buộc áp đặt bởi thông tin mà tác nhân có, giới hạn nhận thức của họ và lượng thời gian hữu hạn mà họ phải đưa ra và thực hiện quyết định. Khoa học kinh tế tập trung vào hoạt động của các tác nhân kinh tế bao gồm xã hội. [62] Chúng là trọng tâm của phân tích kinh tế. [f]

Một cách tiếp cận để hiểu các quá trình này, thông qua nghiên cứu hành vi của tác nhân trong điều kiện khan hiếm, có thể đi như sau:

Sự tác động lẫn nhau liên tục (trao đổi hoặc thương mại) được thực hiện bởi các tác nhân kinh tế trên tất cả các thị trường đặt ra giá cả cho tất cả hàng hóa và dịch vụ, do đó, làm cho việc quản lý hợp lý các nguồn lực khan hiếm trở nên khả thi. Đồng thời, các quyết định (lựa chọn) của các tác nhân giống nhau, trong khi họ đang theo đuổi lợi ích của mình, xác định mức sản lượng (sản xuất), tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư, trong một nền kinh tế, cũng như thù lao ( phân phối) trả cho chủ sở hữu lao động (dưới hình thức tiền công), tư bản (dưới hình thức lợi nhuận) và đất đai (dưới hình thức địa tô). [g]Mỗi thời kỳ, như thể chúng nằm trong một hệ thống phản hồi khổng lồ, các tác nhân kinh tế ảnh hưởng đến quá trình định giá và nền kinh tế, và đến lượt nó, bị ảnh hưởng bởi chúng cho đến khi đạt được trạng thái ổn định (cân bằng) của tất cả các biến liên quan hoặc cho đến khi một cú sốc bên ngoài hệ thống hướng tới một điểm cân bằng mới. Do các hành động tự chủ của các tác nhân tương tác hợp lý, nền kinh tế là một hệ thống thích ứng phức tạp. [h]

Kinh tế học Keynes

John Maynard Keynes (phải) là một nhà lý thuyết quan trọng trong kinh tế học.

Kinh tế học Keynes bắt nguồn từ John Maynard Keynes , đặc biệt là cuốn sách Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ (1936), mở ra kinh tế học vĩ mô đương đại như một lĩnh vực riêng biệt. [63] Cuốn sách tập trung vào các yếu tố quyết định thu nhập quốc dân trong ngắn hạn khi giá cả tương đối không linh hoạt. Keynes đã cố gắng giải thích một cách chi tiết lý thuyết tại sao tỷ lệ thất nghiệp cao trên thị trường lao động có thể không tự điều chỉnh do " cầu hiệu quả " thấp và tại sao ngay cả sự linh hoạt về giá và chính sách tiền tệ cũng có thể không có. Thuật ngữ "cách mạng" đã được áp dụng cho cuốn sách trong tác động của nó đối với phân tích kinh tế. [64]

Kinh tế học Keynes có hai người kế thừa. Kinh tế học hậu Keynes cũng tập trung vào sự cứng nhắc của kinh tế vĩ mô và các quá trình điều chỉnh. Nghiên cứu về nền tảng vi mô cho các mô hình của họ được trình bày dựa trên các thực tiễn trong cuộc sống thực chứ không phải là các mô hình tối ưu hóa đơn giản. Nó thường được liên kết với Đại học Cambridge và công việc của Joan Robinson . [65]

Kinh tế học Keynes mới cũng gắn liền với sự phát triển của thời trang Keynes. Trong nhóm này, các nhà nghiên cứu có xu hướng chia sẻ với các nhà kinh tế khác sự nhấn mạnh vào các mô hình sử dụng nền tảng vi mô và tối ưu hóa hành vi nhưng tập trung hẹp hơn vào các chủ đề tiêu chuẩn của Keynes như giá cả và mức lương cứng nhắc. Chúng thường được coi là các đặc điểm nội sinh của các mô hình, thay vì được giả định đơn giản như trong các mô hình kiểu Keynes cũ hơn.

Trường kinh tế Chicago

Trường Kinh tế Chicago được biết đến nhiều nhất với tư tưởng ủng hộ thị trường tự do và chủ nghĩa tiền tệ . Theo Milton Friedman và các nhà tiền tệ học, các nền kinh tế thị trường vốn đã ổn định nếu cung tiền không mở rộng hoặc co lại. Ben Bernanke , cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nằm trong số các nhà kinh tế học ngày nay thường chấp nhận phân tích của Friedman về nguyên nhân của cuộc Đại suy thoái. [66]

Milton Friedman đã tiếp thu một cách hiệu quả nhiều nguyên tắc cơ bản do Adam Smith và các nhà kinh tế học cổ điển đặt ra và hiện đại hóa chúng. Một ví dụ về điều này là bài báo của ông trên tạp chí The New York Times số ra ngày 13 tháng 9 năm 1970 , trong đó ông tuyên bố rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phải là "sử dụng các nguồn lực của nó và tham gia vào các hoạt động được thiết kế để tăng lợi nhuận của nó ... ( thông qua) cạnh tranh cởi mở và tự do mà không lừa dối hoặc gian lận. " [67]

Các trường phái và cách tiếp cận khác

Các trường phái hoặc xu hướng tư tưởng nổi tiếng khác đề cập đến một phong cách kinh tế học cụ thể được thực hành và phổ biến từ các nhóm học giả được xác định rõ ràng đã được biết đến trên toàn thế giới, bao gồm Trường phái Áo , Trường phái Freiburg , Trường phái Lausanne , trường phái hậu Keynes kinh tế họctrường học Stockholm . Kinh tế học chính thống đương đại đôi khi bị tách rời [ bởi ai? ] vào phương pháp tiếp cận Nước mặn của các trường đại học dọc theo bờ biển phía Đôngphía Tây của Hoa Kỳ, và phương pháp tiếp cận Nước ngọt, hoặc trường học Chicago. [ cần trích dẫn]

Trong kinh tế học vĩ mô, nói chung, có sự xuất hiện lịch sử của chúng trong tài liệu; kinh tế học cổ điển , kinh tế học tân cổ điển, kinh tế học Keynes , tổng hợp tân cổ điển, chủ nghĩa trọng tiền , kinh tế học cổ điển mới , kinh tế học Keynes mới [68]tổng hợp tân cổ điển . [69] Các phát triển thay thế bao gồm kinh tế học sinh thái , kinh tế học hiến pháp , kinh tế học thể chế , kinh tế học tiến hóa , lý thuyết phụ thuộc , kinh tế học cấu trúc ,hệ thống thế giới lý thuyết , econophysics , kinh tế học nữ quyềnkinh tế sinh lý . [70]

Hệ thống kinh tế

Hệ thống kinh tế là một nhánh của kinh tế học nghiên cứu các phương pháp và thể chế mà xã hội xác định quyền sở hữu, phương hướng và phân bổ các nguồn lực kinh tế. Một hệ thống kinh tế của một xã hội là đơn vị phân tích.

Trong số các hệ thống đương đại ở các đầu khác nhau của phổ tổ chức là hệ thống xã hội chủ nghĩahệ thống tư bản chủ nghĩa , trong đó hầu hết hoạt động sản xuất diễn ra ở các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Ở giữa là các nền kinh tế hỗn hợp . Một yếu tố chung là sự tương tác của các ảnh hưởng kinh tế và chính trị, được mô tả rộng rãi là kinh tế chính trị . Hệ thống kinh tế so sánh nghiên cứu hoạt động và hành vi tương đối của các nền kinh tế hoặc hệ thống khác nhau. [71]

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ định nghĩa một nhà nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin là có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung . [54] Hiện nay chúng rất hiếm; vẫn có thể thấy các ví dụ ở Cuba , Bắc Triều TiênLào . [72] [ cần cập nhật ]

Học thuyết

Lý thuyết kinh tế dòng chính dựa trên các mô hình kinh tế định lượng tiên nghiệm , sử dụng nhiều khái niệm. Lý thuyết thường tiến hành với giả định ceteris paribus , có nghĩa là giữ các biến giải thích không đổi khác với biến đang được xem xét. Khi tạo ra các lý thuyết, mục tiêu là tìm ra những lý thuyết ít nhất là đơn giản về yêu cầu thông tin, dự đoán chính xác hơn và hiệu quả hơn trong việc tạo ra các nghiên cứu bổ sung so với các lý thuyết trước đó. [73] Trong khi lý thuyết kinh tế tân cổ điển cấu thành cả khung lý thuyết cũng như phương pháp luận chính thống hoặc chính thống , lý thuyết kinh tế cũng có thể ở dạng kháccác trường phái tư tưởng chẳng hạn như trong các lý thuyết kinh tế không chính thống .

Trong kinh tế học vi mô , các khái niệm chính bao gồm cung và cầu , chủ nghĩa cận biên , lý thuyết lựa chọn hợp lý , chi phí cơ hội , hạn chế ngân sách , tiện íchlý thuyết về doanh nghiệp . [74] Các hình kinh tế vĩ mô ban đầu tập trung vào việc mô hình hóa các mối quan hệ giữa các biến tổng hợp, nhưng khi các mối quan hệ dường như thay đổi theo thời gian, các nhà kinh tế vĩ mô, bao gồm cả những người theo trường phái Keynes mới , đã định dạng lại mô hình của họ theo hướng vi. [75]

Các khái niệm kinh tế vi mô nói trên đóng một vai trò quan trọng trong các mô hình kinh tế vĩ mô - ví dụ, trong lý thuyết tiền tệ , lý thuyết số lượng tiền dự đoán rằng sự gia tăng tốc độ tăng của cung tiền làm tăng lạm phát , và lạm phát được giả định là bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng hợp lý . Trong kinh tế học phát triển , tăng trưởng chậm hơn ở các quốc gia phát triển đôi khi đã được dự đoán do lợi nhuận cận biên của vốn đầu tư và vốn giảm, và điều này đã được quan sát thấy trong Bốn con hổ châu Á . Đôi khi một giả thuyết kinh tế chỉ mang tính định tính chứ không phải định lượng . [76]

Trình bày lý luận kinh tế thường sử dụng đồ thị hai chiều để minh họa các mối quan hệ lý thuyết. Ở mức độ tổng quát cao hơn, luận thuyết Nền tảng của Phân tích Kinh tế (1947) của Paul Samuelson đã sử dụng các phương pháp toán học ngoài đồ thị để biểu diễn lý thuyết, đặc biệt là để tối đa hóa các quan hệ hành vi của các tác nhân đạt đến trạng thái cân bằng. Cuốn sách tập trung vào việc kiểm tra loại các phát biểu được gọi là các định lý có ý nghĩa hoạt động trong kinh tế học, là những định lý có thể được bác bỏ bởi dữ liệu thực nghiệm. [77]

Các nhánh kinh tế

Kinh tế vi mô

Các nhà kinh tế học nghiên cứu các quyết định về thương mại, sản xuất và tiêu dùng, chẳng hạn như những quyết định xảy ra trên thị trường truyền thống .
Giao dịch điện tử tập hợp người mua và người bán thông qua mạng và nền tảng giao dịch điện tử để tạo ra các địa điểm thị trường ảo. Trong ảnh: Sở giao dịch chứng khoán São Paulo , Brazil.

Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức các thực thể, hình thành cấu trúc thị trường , tương tác trong một thị trường để tạo ra một hệ thống thị trường . Các tổ chức này bao gồm người chơi tư nhân và công khai với nhiều phân loại khác nhau, thường hoạt động trong điều kiện khan hiếm các đơn vị có thể giao dịch và quy định nhẹ của chính phủ . [ cần làm rõ ] Mặt hàng được giao dịch có thể là một sản phẩm hữu hình như táo hoặc một dịch vụ như dịch vụ sửa chữa, cố vấn pháp lý hoặc giải trí.

Về lý thuyết, trong thị trường tự do , tổng (tổng) lượng cầu của người mua và lượng cung của người bán có thể đạt trạng thái cân bằng kinh tế theo thời gian để phản ứng với sự thay đổi giá cả; trong thực tế, các vấn đề khác nhau có thể ngăn cản trạng thái cân bằng, và bất kỳ điểm cân bằng nào đạt được có thể không nhất thiết là công bằng về mặt đạo đức . Ví dụ, nếu việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị hạn chế bởi các yếu tố bên ngoài , thì mức giá cân bằng có thể không khả thi đối với nhiều người mong muốn nhưng không thể trả tiền cho nó.

Có nhiều cấu trúc thị trường khác nhau. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo , không có người tham gia nào đủ lớn để có quyền lực thị trường để định giá một sản phẩm đồng nhất. Nói cách khác, mọi người tham gia đều là “người định giá” vì không người tham gia nào ảnh hưởng đến giá sản phẩm. Trong thế giới thực, các thị trường thường trải qua sự cạnh tranh không hoàn hảo .

Các hình thức bao gồm độc quyền (trong đó chỉ có một người bán hàng hóa), độc quyền (trong đó chỉ có hai người bán hàng hóa), độc quyền (trong đó có ít người bán hàng hóa), cạnh tranh độc quyền (trong đó có nhiều người bán sản xuất hàng hoá rất khác biệt), độc quyền mua (trong đó chỉ có một người mua một tốt), và oligopsony (trong đó có rất ít người mua của một tốt). Không giống như cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo luôn có nghĩa là sức mạnh thị trường được phân phối không đồng đều. Các công ty có cạnh tranh không hoàn hảo có khả năng trở thành "nhà tạo giá", có nghĩa là, bằng cách nắm giữ thị phần cao không tương xứng, họ có thể ảnh hưởng đến giá sản phẩm của mình.

Kinh tế học vi mô nghiên cứu các thị trường riêng lẻ bằng cách đơn giản hóa hệ thống kinh tế bằng cách giả định rằng hoạt động trên thị trường đang được phân tích không ảnh hưởng đến các thị trường khác. Phương pháp phân tích này được gọi là phân tích cân bằng từng phần (cung và cầu). Phương pháp này tổng hợp (tổng của tất cả các hoạt động) chỉ trong một thị trường. Lý thuyết cân bằng tổng quát nghiên cứu các thị trường khác nhau và hành vi của chúng. Nó tổng hợp (tổng của tất cả các hoạt động) trên tất cả các thị trường. Phương pháp này nghiên cứu cả những thay đổi trên thị trường và sự tương tác của chúng dẫn đến trạng thái cân bằng. [78]

Sản xuất, chi phí và hiệu quả

Trong kinh tế vi mô, sản xuất là sự chuyển đổi các yếu tố đầu vào thành đầu ra . Nó là một quá trình kinh tế sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ để trao đổi hoặc sử dụng trực tiếp. Sản xuất là một dòng chảy và do đó là một tỷ lệ sản lượng trong một khoảng thời gian. Sự khác biệt bao gồm các lựa chọn thay thế sản xuất như để tiêu dùng (thực phẩm, cắt tóc, v.v.) so với hàng hóa đầu tư (máy kéo mới, tòa nhà, đường xá, v.v.), hàng hóa công cộng (quốc phòng, tiêm phòng bệnh đậu mùa, v.v.) hoặc hàng hóa tư nhân (máy tính mới , chuối, v.v.), và "súng" so với "bơ" .

Chi phí cơ hộichi phí kinh tế của sản xuất: giá trị của cơ hội tốt nhất tiếp theo bị bỏ qua. Các lựa chọn phải được thực hiện giữa các hành động mong muốn nhưng loại trừ lẫn nhau . Nó đã được mô tả là thể hiện "mối quan hệ cơ bản giữa sự khan hiếmsự lựa chọn ". [79]Ví dụ, nếu một người thợ làm bánh sử dụng một bao bột để làm bánh quy vào một buổi sáng, thì người thợ làm bánh không thể sử dụng cả bột hoặc buổi sáng để làm bánh mì tròn. Một phần của chi phí làm bánh quy là không có sẵn bột mì và buổi sáng nữa, để sử dụng theo một số cách khác. Chi phí cơ hội của một hoạt động là một yếu tố đảm bảo rằng các nguồn lực khan hiếm được sử dụng một cách hiệu quả, sao cho chi phí được cân nhắc dựa trên giá trị của hoạt động đó để quyết định nhiều hay ít của hoạt động đó. Chi phí cơ hội không bị giới hạn bởi chi phí tiền tệ hoặc tài chính nhưng có thể được đo lường bằng chi phí thực tế của sản phẩm đầu ra bị bỏ rơi , nhàn rỗi hoặc bất kỳ thứ gì khác mang lại lợi ích thay thế ( tiện ích ). [80]

Đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất bao gồm các yếu tố chính của sản xuất như dịch vụ lao động , vốn (hàng hóa sản xuất lâu bền được sử dụng trong sản xuất, chẳng hạn như nhà máy hiện có) và đất đai (bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên). Các yếu tố đầu vào khác có thể bao gồm hàng hóa trung gian được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng, chẳng hạn như thép trong một chiếc ô tô mới.

Hiệu quả kinh tế đo lường mức độ hệ thống tạo ra đầu ra mong muốn với một bộ đầu vào nhất định và công nghệ sẵn có . Hiệu quả được cải thiện nếu tạo ra nhiều đầu ra hơn mà không thay đổi đầu vào, hay nói cách khác, lượng "chất thải" được giảm bớt. Một tiêu chuẩn chung được chấp nhận rộng rãi là hiệu quả Pareto , đạt được khi không có sự thay đổi nào nữa có thể khiến ai đó tốt hơn mà không khiến người khác trở nên tồi tệ hơn.

Một ví dụ về biên giới khả năng sản xuất với các điểm minh họa được đánh dấu.

Các biên giới sản xuất khả năng (PPF) là một nhân vật bình luận cho đại diện cho tình trạng khan hiếm, chi phí và hiệu quả. Trong trường hợp đơn giản nhất, một nền kinh tế chỉ có thể sản xuất hai loại hàng hóa (giả sử "súng" và "bơ"). PPF là một bảng hoặc đồ thị (như ở bên phải) cho thấy sự kết hợp số lượng khác nhau của hai hàng hóa có thể sản xuất được với một công nghệ và tổng yếu tố đầu vào nhất định, giới hạn tổng sản lượng khả thi. Mỗi điểm trên đường cong cho thấy tổng sản lượng tiềm năng của nền kinh tế, là sản lượng khả thi tối đa của một hàng hóa, với số lượng sản lượng khả thi của hàng hóa kia.

Sự khan hiếm được thể hiện trong hình bởi những người sẵn sàng nhưng không thể tổng hợp để tiêu dùng vượt quá PPF (chẳng hạn như tại X ) và bằng độ dốc âm của đường cong. [81] Nếu sản lượng một hàng hóa tăng dọc theo đường cong, thì sản lượng hàng hóa kia giảm , một mối quan hệ nghịch đảo . Điều này là do việc tăng sản lượng của một hàng hóa đòi hỏi phải chuyển đầu vào cho hàng hóa đó từ việc sản xuất hàng hóa kia, giảm sản lượng sau.

Độ dốc của đường cong tại một điểm trên đó tạo ra sự cân bằng giữa hai hàng hóa. Nó đo lường giá trị của một đơn vị bổ sung của một chi phí tốt trong đơn vị bỏ đi của hàng hóa kia, một ví dụ về chi phí cơ hội thực tế . Do đó, nếu một khẩu súng nữa tốn 100 đơn vị bơ, thì chi phí cơ hội của một khẩu súng là 100 bơ. Cùng với PPF , sự khan hiếm ngụ ý rằng việc lựa chọn nhiều hơn một hàng hóa trong tổng thể dẫn đến việc làm với ít hàng hóa khác hơn. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường , sự di chuyển dọc theo đường cong có thể cho thấy rằng việc lựa chọn sản lượng tăng được dự đoán là xứng đáng với chi phí mà các đại lý phải trả.

Theo cấu trúc, mỗi điểm trên đường cong cho thấy hiệu quả sản xuất trong việc tối đa hóa sản lượng cho tổng đầu vào nhất định. Một điểm bên trong đường cong (như tại A ), là khả thi nhưng thể hiện sự kém hiệu quả trong sản xuất (sử dụng lãng phí đầu vào), trong đó sản lượng của một hoặc cả hai hàng hóa có thể tăng lên bằng cách di chuyển theo hướng đông bắc đến một điểm trên đường cong. Các ví dụ được trích dẫn về sự kém hiệu quả như vậy bao gồm tỷ lệ thất nghiệp cao trong thời kỳ suy thoái chu kỳ kinh doanh hoặc tổ chức kinh tế của một quốc gia không khuyến khích sử dụng đầy đủ các nguồn lực. Ở trên đường cong có thể vẫn không đáp ứng đầy đủ hiệu quả phân bổ (còn được gọi là hiệu quả Pareto) nếu nó không tạo ra một hỗn hợp hàng hóa mà người tiêu dùng thích hơn các điểm khác.

Kinh tế học ứng dụng nhiều trong chính sách công liên quan đến việc xác định làm thế nào để cải thiện hiệu quả của một nền kinh tế. Nhận thức được thực trạng khan hiếm và sau đó tìm ra cách tổ chức xã hội để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực đã được coi là "bản chất của kinh tế học", nơi chủ thể "đóng góp duy nhất." [82]

Chuyên môn hóa

Bản đồ hiển thị các tuyến đường thương mại chính cho hàng hóa ở Châu Âu cuối thời trung cổ

Chuyên môn hóa được coi là chìa khóa của hiệu quả kinh tế dựa trên những cân nhắc lý thuyết và thực nghiệm . Các cá nhân hoặc các quốc gia khác nhau có thể có chi phí cơ hội thực sự khác nhau của sản xuất, nói từ sự khác biệt về cổ phiếu của nguồn nhân lực cho mỗi người lao động hoặc vốn / lao động tỷ lệ. Theo lý thuyết, điều này có thể mang lại lợi thế so sánh trong việc sản xuất hàng hóa sử dụng nhiều hơn các nguồn tương đối dồi dào hơn, do đó , đầu vào tương đối rẻ hơn.

Ngay cả khi một khu vực có lợi thế tuyệt đối về tỷ lệ đầu ra của mình so với đầu vào ở mọi loại đầu ra, thì khu vực đó vẫn có thể chuyên môn hóa sản phẩm đầu ra mà khu vực đó có lợi thế so sánh và do đó thu được lợi nhuận từ việc buôn bán với một khu vực thiếu bất kỳ lợi thế tuyệt đối nào. nhưng có lợi thế so sánh trong việc sản xuất thứ khác.

Người ta quan sát thấy rằng một khối lượng lớn thương mại xảy ra giữa các khu vực ngay cả khi tiếp cận với công nghệ tương tự và kết hợp các yếu tố đầu vào, kể cả các nước có thu nhập cao. Điều này đã dẫn đến việc điều tra tính kinh tế theo quy môsự tích tụ để giải thích sự chuyên môn hóa trong các dòng sản phẩm tương tự nhưng khác biệt, vì lợi ích tổng thể của các bên hoặc khu vực thương mại tương ứng. [83]

Lý thuyết chung về chuyên môn hóa áp dụng cho thương mại giữa các cá nhân, trang trại, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụcác nền kinh tế . Trong mỗi hệ thống sản xuất này, có thể có sự phân công lao động tương ứng với các nhóm công việc khác nhau chuyên môn hóa, hoặc các loại thiết bị vốn khác nhau và sử dụng đất đai khác nhau . [84]

Một ví dụ kết hợp các đặc điểm ở trên là một quốc gia chuyên sản xuất các sản phẩm tri thức công nghệ cao, giống như các nước phát triển và giao dịch với các quốc gia đang phát triển để có hàng hóa được sản xuất trong các nhà máy nơi lao động tương đối rẻ và dồi dào, dẫn đến chi phí cơ hội khác nhau của sự sản xuất. Do đó, tổng sản lượng và công dụng do chuyên môn hóa sản xuất và kinh doanh nhiều hơn so với việc mỗi quốc gia tự sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và công nghệ thấp.

Lý thuyết và quan sát đặt ra các điều kiện sao cho giá thị trường của đầu ra và đầu vào sản xuất lựa chọn phân bổ các yếu tố đầu vào theo lợi thế so sánh, sao cho (tương đối) đầu vào chi phí thấp tạo ra đầu ra chi phí thấp. Trong quá trình này, tổng sản lượng có thể tăng lên dưới dạng sản phẩm phụ hoặc theo thiết kế . [85] chuyên môn như vậy sản xuất tạo cơ hội cho lợi nhuận từ thương mại theo đó chủ sở hữu tài nguyên được hưởng lợi từ thương mại trong việc bán một loại đầu ra cho hàng hóa khác, giá trị cao hơn. Một thước đo lợi nhuận từ thương mại là mức thu nhập tăng lên mà thương mại có thể tạo điều kiện thuận lợi. [86]

Cung và cầu

Các cung và cầu mô hình mô tả cách giá cả khác nhau như là kết quả của một sự cân bằng giữa cung và cầu sản phẩm. Biểu đồ mô tả sự gia tăng (nghĩa là dịch chuyển sang phải) cầu từ D 1 đến D 2 cùng với sự gia tăng giá và lượng cần thiết để đạt được điểm cân bằng mới trên đường cung (S).

Giá cả và số lượng được coi là những thuộc tính quan sát trực tiếp nhất của hàng hoá được sản xuất và trao đổi trong nền kinh tế thị trường . [87] Lý thuyết cung và cầu là một nguyên tắc tổ chức để giải thích cách giá cả điều phối lượng sản xuất và tiêu dùng. Trong kinh tế vi mô , nó áp dụng cho giá và quyết đầu ra cho một thị trường có cạnh tranh hoàn hảo , trong đó bao gồm các điều kiện của việc không có người mua hoặc người bán hàng đủ lớn để có giá thiết điện .

Đối với một thị trường nhất định của một loại hàng hóa , cầu là mối quan hệ về số lượng mà tất cả những người mua sẽ chuẩn bị mua ở mỗi đơn giá của hàng hóa. Cầu thường được biểu diễn bằng một bảng hoặc một biểu đồ thể hiện giá cả và lượng cầu (như trong hình). Lý thuyết nhu cầu mô tả người tiêu dùng cá nhân lựa chọn một cách hợp lý số lượng ưa thích nhất của mỗi hàng hóa, thu nhập nhất định, giá cả, thị hiếu, v.v. Một thuật ngữ cho điều này là "tối đa hóa tiện ích bị hạn chế" (với thu nhập và sự giàu có là những ràng buộc đối với nhu cầu). Ở đây, tiện ích đề cập đến mối quan hệ giả định của mỗi người tiêu dùng cá nhân để xếp hạng các gói hàng hóa khác nhau được ưu tiên nhiều hơn hoặc ít hơn.

Quy luật cầu phát biểu rằng, nói chung, giá cả và lượng cầu trên một thị trường nhất định có quan hệ nghịch biến với nhau. Có nghĩa là, giá của một sản phẩm càng cao thì mọi người càng ít chuẩn bị mua (những thứ khác không thay đổi ). Khi giá của một hàng hóa giảm, người tiêu dùng chuyển sang hàng hóa đó từ những hàng hóa tương đối đắt hơn ( hiệu ứng thay thế ). Ngoài ra, sức mua từ việc giảm giá làm tăng khả năng mua ( hiệu ứng thu nhập ). Các yếu tố khác có thể thay đổi nhu cầu; ví dụ, sự gia tăng thu nhập sẽ làm dịch chuyển đường cầu đối với hàng hóa thông thườngra bên ngoài so với điểm gốc, như trong hình. Tất cả các yếu tố quyết định chủ yếu được coi là các yếu tố không đổi của cung và cầu.

Cung là mối quan hệ giữa giá của một hàng hóa và số lượng sẵn có để bán ở mức giá đó. Nó có thể được biểu diễn dưới dạng bảng hoặc biểu đồ liên quan đến giá cả và số lượng cung cấp. Các nhà sản xuất, ví dụ các công ty kinh doanh, được giả định là những người tối đa hóa lợi nhuận , có nghĩa là họ cố gắng sản xuất và cung cấp số lượng hàng hóa sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ. Cung thường được biểu diễn dưới dạng một hàm liên quan đến giá cả và số lượng, nếu các yếu tố khác không thay đổi.

Tức là, giá mà hàng hóa có thể bán được càng cao, thì các nhà sản xuất sẽ cung cấp càng nhiều hàng hóa đó, như trong hình. Giá cao hơn làm tăng sản lượng có lãi. Cũng giống như về phía cầu, vị trí của cung có thể thay đổi, chẳng hạn như thay đổi giá của đầu vào sản xuất hoặc cải tiến kỹ thuật. "Quy luật cung" nói rằng, nói chung, tăng giá dẫn đến mở rộng nguồn cung và giảm giá dẫn đến giảm cung. Ở đây, các yếu tố quyết định cung, chẳng hạn như giá của sản phẩm thay thế, chi phí sản xuất, công nghệ áp dụng và các yếu tố đầu vào khác nhau của sản xuất đều được coi là không đổi trong một khoảng thời gian cụ thể để đánh giá cung.

Cân bằng thị trường xảy ra khi lượng cung bằng lượng cầu, giao điểm của đường cung và đường cầu trong hình trên. Ở mức giá dưới mức cân bằng, lượng cung bị thiếu hụt so với lượng cầu. Điều này được đặt ra để đặt giá thầu lên. Tại mức giá trên mức cân bằng, lượng cung thặng dư so với lượng cầu. Điều này đẩy giá xuống. Các mô hình cung cầu dự đoán rằng cho đường cung và cầu nhất định, giá cả và số lượng sẽ ổn định ở mức giá mà làm cho lượng cung bằng lượng cầu. Tương tự, lý thuyết cung - cầu dự đoán sự kết hợp giá - lượng mới từ sự thay đổi của cầu (như hình vẽ) hoặc cung.

Công ty

Mọi người thường không giao dịch trực tiếp trên thị trường. Thay vào đó, về phía cung ứng, họ có thể làm việc và sản xuất thông qua các công ty . Các loại công ty rõ ràng nhất là tập đoàn , quan hệ đối tácquỹ tín thác . Theo Ronald Coase , mọi người bắt đầu tổ chức sản xuất của họ trong các công ty khi chi phí kinh doanh trở nên thấp hơn so với kinh doanh trên thị trường. [88] Các doanh nghiệp kết hợp lao động và vốn, và có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô lớn hơn nhiều (khi chi phí trung bình trên mỗi đơn vị giảm xuống khi sản xuất nhiều đơn vị hơn) so với kinh doanh trên thị trường riêng lẻ.

Trong các thị trường cạnh tranh hoàn hảo được nghiên cứu theo lý thuyết cung và cầu, có rất nhiều nhà sản xuất, không có nhà sản xuất nào ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Tổ chức công nghiệp khái quát từ trường hợp đặc biệt đó để nghiên cứu hành vi chiến lược của các công ty có quyền kiểm soát đáng kể giá cả. Nó xem xét cấu trúc của các thị trường như vậy và tương tác của chúng. Các cấu trúc thị trường chung được nghiên cứu bên cạnh cạnh tranh hoàn hảo bao gồm cạnh tranh độc quyền, các hình thức độc quyền khác nhau và độc quyền. [89]

Kinh tế học quản lý áp dụng phân tích kinh tế vi mô vào các quyết định cụ thể trong các công ty kinh doanh hoặc các đơn vị quản lý khác. Nó dựa nhiều vào các phương pháp định lượng như nghiên cứu và lập trình hoạt động và từ các phương pháp thống kê như phân tích hồi quy trong trường hợp không có kiến ​​thức chắc chắn và hoàn hảo. Chủ đề thống nhất là nỗ lực tối ưu hóa các quyết định kinh doanh, bao gồm tối thiểu hóa chi phí đơn vị và tối đa hóa lợi nhuận, dựa trên các mục tiêu và ràng buộc của công ty do công nghệ và điều kiện thị trường áp đặt. [90]

Lý thuyết trò chơi và sự không chắc chắn

Sự không chắc chắn trong kinh tế học là một viễn cảnh lãi hay lỗ không xác định, cho dù có thể định lượng được như rủi ro hay không. Nếu không có nó, hành vi của hộ gia đình sẽ không bị ảnh hưởng bởi triển vọng việc làm và thu nhập không chắc chắn, thị trường tài chínhvốn sẽ giảm việc trao đổi một công cụ duy nhất trong mỗi thời kỳ thị trường và sẽ không có ngành truyền thông . [91] Với các dạng khác nhau của nó, có nhiều cách khác nhau để biểu thị sự không chắc chắn và mô hình hóa phản ứng của các tác nhân kinh tế đối với nó. [92]

Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụng xem xét các tương tác chiến lược giữa các tác nhân, một dạng không chắc chắn. Nó cung cấp một nền tảng toán học về tổ chức công nghiệp , được thảo luận ở trên, để mô hình hóa các loại hành vi khác nhau của công ty, ví dụ như trong một ngành duy nhất (ít người bán), nhưng có thể áp dụng như nhau cho các cuộc đàm phán tiền lương, thương lượng , thiết kế hợp đồng và bất kỳ tình huống nào mà các đại lý cá nhân ít đủ để có những ảnh hưởng có thể nhận thấy được trên nhau. Trong kinh tế học hành vi , nó đã được sử dụng để mô hình hóa các tác nhân của chiến lượclựa chọn khi tương tác với những người khác có lợi ích ít nhất một phần bất lợi cho họ. [93]

Trong đó, nó khái quát hóa các phương pháp tiếp cận tối đa hóa được phát triển để phân tích các tác nhân thị trường như trong mô hình cung và cầu và cho phép cung cấp thông tin không đầy đủ về các tác nhân. Lĩnh vực này có từ Lý thuyết Trò chơi và Hành vi Kinh tế cổ điển năm 1944 của John von NeumannOskar Morgenstern . Nó có những ứng dụng quan trọng dường như ngoài kinh tế học trong các chủ đề đa dạng như xây dựng chiến lược hạt nhân , đạo đức , khoa học chính trịsinh học tiến hóa . [94]

Không thích rủi ro có thể kích thích hoạt động trong các thị trường hoạt động tốt giúp xử lý rủi ro và truyền đạt thông tin về rủi ro, như trong thị trường bảo hiểm , hợp đồng tương lai hàng hóa các công cụ tài chính . Kinh tế học tài chính hay đơn giản là tài chính mô tả việc phân bổ các nguồn lực tài chính. Nó cũng phân tích việc định giá các công cụ tài chính, cấu trúc tài chính của các công ty, tính hiệu quả và tính mong manh của thị trường tài chính , [95] các cuộc khủng hoảng tài chính và chính sách hoặc quy định liên quan của chính phủ . [96]

Một số tổ chức thị trường có thể dẫn đến sự kém hiệu quả liên quan đến sự không chắc chắn. Dựa trên bài báo " Thị trường cho chanh " của George Akerlof , ví dụ về mô hình là một thị trường ô tô cũ xảo quyệt. Những khách hàng không có kiến ​​thức về việc một chiếc ô tô có phải là một "quả chanh" giảm giá của nó dưới mức một chiếc xe cũ chất lượng sẽ là. [97] Sự bất cân xứng về thông tin phát sinh ở đây, nếu người bán có nhiều thông tin liên quan hơn người mua nhưng không có động cơ để tiết lộ thông tin đó. Các vấn đề liên quan trong bảo hiểm là lựa chọn bất lợi , sao cho những người có rủi ro cao nhất có nhiều khả năng bảo hiểm nhất (ví dụ những người lái xe ẩu) và rủi ro đạo đức , như vậy bảo hiểm dẫn đến hành vi rủi ro hơn (ví dụ như lái xe liều lĩnh hơn). [98]

Cả hai vấn đề đều có thể làm tăng chi phí bảo hiểm và giảm hiệu quả bằng cách đẩy các giao dịch viên có thiện chí ra khỏi thị trường (" thị trường chưa hoàn thiện "). Hơn nữa, cố gắng giảm thiểu một vấn đề, chẳng hạn như lựa chọn bất lợi bằng cách ủy thác bảo hiểm, có thể thêm vào vấn đề khác, chẳng hạn như rủi ro đạo đức. Kinh tế học thông tin , nghiên cứu những vấn đề như vậy, có liên quan đến các chủ đề như bảo hiểm, luật hợp đồng , thiết kế cơ chế , kinh tế tiền tệchăm sóc sức khỏe . [98] Các đối tượng được áp dụng bao gồm thị trường và các biện pháp pháp lý để phân tán hoặc giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như bảo hành, bảo hiểm từng phần do chính phủ ủy quyền, luật tái cấu trúc hoặc phá sản, kiểm tra và quy định về chất lượng và công bố thông tin. [99] [100]

Thị trường thất bại

Ô nhiễm có thể là một ví dụ đơn giản của sự thất bại của thị trường. Nếu chi phí sản xuất không phải do người sản xuất chịu mà do môi trường, người bị tai nạn hoặc những người khác, thì giá cả sẽ bị bóp méo.
Nhà khoa học môi trường lấy mẫu nước

Thuật ngữ " thất bại thị trường " bao gồm một số vấn đề có thể làm suy yếu các giả định kinh tế tiêu chuẩn. Mặc dù các nhà kinh tế học phân loại thất bại thị trường theo cách khác nhau, các loại sau đây xuất hiện trong các văn bản chính. [Tôi]

Sự bất cân xứng về thông tinthị trường không đầy đủ có thể dẫn đến sự kém hiệu quả về kinh tế nhưng cũng có khả năng cải thiện hiệu quả thông qua các biện pháp thị trường, luật pháp và quy định, như đã thảo luận ở trên.

Độc quyền tự nhiên , hoặc các khái niệm trùng lặp về độc quyền "thực tế" và "kỹ thuật", là một trường hợp cực đoan của sự thất bại của cạnh tranh như một hạn chế đối với người sản xuất. Kinh tế quy mô cực đoan là một trong những nguyên nhân có thể xảy ra.

Hàng hóa công cộng là hàng hóa được cung cấp dưới mức cung cấp trên một thị trường điển hình. Đặc điểm nổi bật là mọi người có thể tiêu thụ hàng hóa công cộng mà không cần phải trả tiền cho chúng và nhiều người có thể tiêu thụ hàng hóa đó cùng một lúc.

Ngoại ứng xảy ra khi có chi phí xã hội hoặc lợi ích đáng kể từ sản xuất hoặc tiêu dùng không được phản ánh trong giá thị trường. Ví dụ, ô nhiễm không khí có thể tạo ra ngoại cảnh tiêu cực và giáo dục có thể tạo ra ngoại cảnh tích cực (ít tội phạm hơn, v.v.). Các chính phủ thường đánh thuế và theo cách khác là hạn chế việc bán hàng hóa có ngoại tác tiêu cực và trợ cấp hoặc thúc đẩy việc mua hàng hóa có ngoại ứng tích cực nhằm nỗ lực sửa chữa những sai lệch về giá do những ngoại tác này gây ra. [101] Lý thuyết cung và cầu cơ bản dự đoán trạng thái cân bằng nhưng không dự đoán tốc độ điều chỉnh đối với những thay đổi của trạng thái cân bằng do sự thay đổi của cầu hoặc cung. [102]

Trong nhiều lĩnh vực, một số hình thức cố định giá được coi là có tính đến số lượng, thay vì giá cả, điều chỉnh trong ngắn hạn theo những thay đổi của phía cầu hoặc phía cung. Điều này bao gồm phân tích tiêu chuẩn về chu kỳ kinh doanh trong kinh tế vĩ mô . Việc phân tích thường xoay quanh các nguyên nhân gây ra sự gắn bó về giá như vậy và ý nghĩa của chúng đối với việc đạt được trạng thái cân bằng dài hạn theo giả thuyết. Ví dụ về tình trạng dính giá như vậy ở các thị trường cụ thể bao gồm mức lương trên thị trường lao động và giá niêm yết trên các thị trường khác với cạnh tranh hoàn hảo .

Một số lĩnh vực kinh tế chuyên biệt giải quyết sự thất bại của thị trường nhiều hơn những lĩnh vực khác. Kinh tế của khu vực công là một ví dụ. Phần lớn kinh tế môi trường liên quan đến ngoại tác hoặc "những điều xấu của công chúng ".

Các lựa chọn chính sách bao gồm các quy định phản ánh phân tích chi phí - lợi ích hoặc các giải pháp thị trường thay đổi các biện pháp khuyến khích, chẳng hạn như phí phát thải hoặc xác định lại quyền tài sản. [103]

Khu vực công

Tài chính công là lĩnh vực kinh tế liên quan đến việc lập ngân sách các khoản thu và chi của một thực thể khu vực công , thường là chính phủ. Đề tài này đề cập đến các vấn đề như mức thuế (ai thực sự trả một loại thuế cụ thể), phân tích chi phí-lợi ích của các chương trình của chính phủ, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tếphân phối thu nhập của các loại chi tiêu và thuế khác nhau, và chính trị tài khóa. Lý thuyết thứ hai, một khía cạnh của lý thuyết lựa chọn công , mô hình hóa hành vi của khu vực công tương tự như kinh tế học vi mô, liên quan đến sự tương tác của các cử tri tư lợi, các chính trị gia và các quan chức. [104]

Phần lớn kinh tế học là tích cực , tìm cách mô tả và dự đoán các hiện tượng kinh tế. Kinh tế học chuẩn tắc tìm cách xác định các nền kinh tế phải như thế nào.

Kinh tế học phúc lợi là một nhánh kinh tế học chuẩn tắc sử dụng các kỹ thuật kinh tế vi mô để đồng thời xác định hiệu quả phân bổ trong một nền kinh tế và phân phối thu nhập liên quan đến nó. Nó cố gắng đo lường phúc lợi xã hội bằng cách xem xét các hoạt động kinh tế của các cá nhân bao gồm xã hội. [105]

Kinh tế vĩ mô

Lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế theo mô hình kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô xem xét toàn bộ nền kinh tế để giải thích các tổng thể rộng và mối tương tác của chúng "từ trên xuống", tức là sử dụng một dạng đơn giản của lý thuyết cân bằng tổng quát . [106] Các tổng hợp như vậy bao gồm thu nhập và sản lượng quốc dân , tỷ lệ thất nghiệp , lạm phát giá cả và các tiểu phân như tổng tiêu dùng và chi tiêu đầu tư và các thành phần của chúng. Nó cũng nghiên cứu các tác động của chính sách tiền tệchính sách tài khóa .

Kể từ ít nhất là những năm 1960, kinh tế học vĩ mô đã được đặc trưng bởi sự tích hợp sâu hơn để hình hóa các lĩnh vực dựa trên vi mô, bao gồm tính hợp lý của các bên tham gia, sử dụng hiệu quả thông tin thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo . [107] Điều này đã giải quyết mối quan tâm lâu dài về những phát triển không nhất quán của cùng một chủ đề. [108]

Phân tích kinh tế vĩ mô cũng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ dài hạn và tăng trưởng của thu nhập quốc dân. Các yếu tố đó bao gồm tích lũy vốn, thay đổi công nghệtăng trưởng lực lượng lao động . [109]

sự phát triển

Kinh tế học tăng trưởng nghiên cứu các yếu tố giải thích tăng trưởng kinh tế  - sự gia tăng sản lượng bình quân đầu người của một quốc gia trong một thời gian dài. Các yếu tố tương tự được sử dụng để giải thích sự khác biệt về mức sản lượng bình quân đầu người giữa các quốc gia, cụ thể là tại sao một số quốc gia tăng trưởng nhanh hơn những quốc gia khác và liệu các quốc gia có hội tụ với cùng tốc độ tăng trưởng hay không.

Các yếu tố được nghiên cứu nhiều bao gồm tỷ lệ đầu tư , gia tăng dân sốthay đổi công nghệ . Chúng được thể hiện dưới dạng lý thuyết và thực nghiệm (như trong các mô hình tăng trưởng tân cổ điểnnội sinh ) và trong kế toán tăng trưởng . [110]

Chu kỳ kinh doanh

Một minh họa cơ bản về các chu kỳ kinh tế / kinh doanh

Kinh tế học của thời kỳ suy thoái đã thúc đẩy sự ra đời của "kinh tế học vĩ mô" như một bộ môn riêng biệt. Trong thời kỳ Đại suy thoái những năm 1930, John Maynard Keynes là tác giả của một cuốn sách có tựa đề Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền bạc nêu ra những lý thuyết chính của kinh tế học Keynes . Keynes cho rằng tổng cầu về hàng hóa có thể không đủ trong thời kỳ suy thoái kinh tế, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao không cần thiết và mất sản lượng tiềm năng.

Do đó, ông ủng hộ các phản ứng chính sách tích cực của khu vực công , bao gồm các hành động chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ươngcác hành động chính sách tài khóa của chính phủ để ổn định sản lượng trong chu kỳ kinh doanh . [111] Do đó, kết luận trung tâm của kinh tế học Keynes là, trong một số tình huống, không có cơ chế tự động mạnh nào di chuyển sản lượng và việc làm tới mức toàn dụng . John Hicks ' IS / LM mô hình đã được giải thích có ảnh hưởng nhất của Tổng Theory .

Trong những năm qua, sự hiểu biết về chu kỳ kinh doanh đã được phân nhánh thành nhiều chương trình nghiên cứu khác nhau , hầu hết liên quan hoặc khác biệt với chủ nghĩa Keynes. Tổng hợp tân cổ điển đề cập đến sự hòa hợp của kinh tế học Keynes với kinh tế học tân cổ điển , nói rằng chủ nghĩa Keynes là đúng trong ngắn hạn nhưng đủ tiêu chuẩn bởi những cân nhắc giống như tân cổ điển về trung hạn và dài hạn . [61]

Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới , khác biệt với quan điểm của Keynes về chu kỳ kinh doanh, cho rằng thị trường bù trừ với thông tin không hoàn hảo . Nó bao gồm giả thuyết thu nhập vĩnh viễn của Friedman về tiêu dùng và thuyết " kỳ vọng hợp lý ", [112] do Robert Lucas dẫn đầu , và lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế . [113]

Ngược lại, cách tiếp cận Keynes mới vẫn giữ nguyên giả định kỳ vọng hợp lý, tuy nhiên nó giả định một loạt các thất bại thị trường . Đặc biệt, Keynes mới giả định giá cả và tiền lương là " dính ", có nghĩa là họ không điều chỉnh ngay lập tức với những thay đổi trong điều kiện kinh tế. [75]

Do đó, các nhà xuất bản kinh điển mới cho rằng giá cả và tiền lương tự động điều chỉnh để đạt được toàn dụng lao động, trong khi những người theo trường phái Keynes mới coi việc làm đầy đủ chỉ tự động đạt được trong thời gian dài, và do đó, các chính sách của chính phủ và ngân hàng trung ương là cần thiết vì "dài hạn" có thể rất dài.

Thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ, 1990–2021

Lượng thất nghiệp trong một nền kinh tế được đo bằng tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ người lao động không có việc làm trong lực lượng lao động. Lực lượng lao động chỉ bao gồm những người lao động tích cực tìm kiếm việc làm. Những người đã nghỉ hưu, theo đuổi học vấn, hoặc không muốn tìm việc làm do không có triển vọng việc làm sẽ bị loại ra khỏi lực lượng lao động. Thất nghiệp nói chung có thể được chia thành nhiều loại có liên quan đến các nguyên nhân khác nhau. [114]

Các mô hình thất nghiệp cổ điển xảy ra khi mức lương quá cao khiến người sử dụng lao động không sẵn sàng thuê thêm công nhân. Phù hợp với thất nghiệp cổ điển, thất nghiệp ma sát xảy ra khi một công nhân có các vị trí tuyển dụng thích hợp, nhưng khoảng thời gian cần thiết để tìm kiếm và tìm được việc làm dẫn đến một khoảng thời gian thất nghiệp. [114]

Thất nghiệp cơ cấu bao gồm nhiều nguyên nhân có thể gây ra thất nghiệp bao gồm sự không phù hợp giữa kỹ năng của người lao động và kỹ năng cần thiết cho các công việc mở. [115] Một lượng lớn thất nghiệp cơ cấu có thể xảy ra khi nền kinh tế đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và người lao động nhận thấy bộ kỹ năng trước đây của họ không còn nhu cầu nữa. Thất nghiệp cơ cấu tương tự như thất nghiệp ma sát vì cả hai đều phản ánh vấn đề kết hợp người lao động với vị trí việc làm, nhưng thất nghiệp cơ cấu bao gồm thời gian cần thiết để có được kỹ năng mới chứ không chỉ là quá trình tìm kiếm ngắn hạn. [116]

Trong khi một số loại thất nghiệp có thể xảy ra bất kể điều kiện của nền kinh tế, thất nghiệp theo chu kỳ xảy ra khi tăng trưởng đình trệ. Định luật Okun thể hiện mối quan hệ thực nghiệm giữa thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế. [117] Phiên bản gốc của định luật Okun tuyên bố rằng sản lượng tăng 3% sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp giảm 1%. [118]

Lạm phát và chính sách tiền tệ

Tiềnphương tiện thanh toán cuối cùng cho hàng hóa ở hầu hết các nền kinh tế có hệ thống giá cả , và là đơn vị tính mà giá cả thường được nêu. Tiền có khả năng chấp nhận chung, tính nhất quán tương đối về giá trị, khả năng phân chia, độ bền, tính di động, tính co giãn trong nguồn cung và tuổi thọ với lòng tin của đại chúng. Nó bao gồm tiền tệ do công chúng phi ngân hàng nắm giữ và tiền gửi có thể kiểm tra được. Nó đã được mô tả như một quy ước xã hội, giống như ngôn ngữ, hữu ích cho một người phần lớn vì nó hữu ích cho người khác. Trong những lời của Francis Amasa Walker , một nhà kinh tế thế kỷ 19 nổi tiếng, "Tiền là gì tiền không" ( "Tiền là rằng tiền không" trong bản gốc). [119]

Là một phương tiện trao đổi , tiền tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Về bản chất, nó là thước đo giá trị và quan trọng hơn là kho giá trị là cơ sở để tạo ra tín dụng. Chức năng kinh tế của nó có thể được đối chiếu với hàng đổi hàng ( trao đổi phi tiền tệ). Với một loạt các mặt hàng được sản xuất đa dạng và các nhà sản xuất chuyên biệt, việc đổi hàng có thể dẫn đến sự trùng hợp khó xác định về mong muốn đối với những gì được trao đổi, chẳng hạn như táo và một cuốn sách. Tiền có thể làm giảm chi phí giao dịch trao đổi vì khả năng chấp nhận sẵn sàng của nó. Khi đó, việc người bán chấp nhận đổi tiền sẽ ít tốn kém hơn là những gì người mua sản xuất. [120]

Ở cấp độ nền kinh tế , lý thuyết và bằng chứng phù hợp với mối quan hệ tích cực chạy từ tổng cung tiền đến giá trị danh nghĩa của tổng sản lượng và đến mức giá chung . Vì lý do này, quản lý cung tiền là một khía cạnh quan trọng của chính sách tiền tệ . [121]

Chính sách tài khóa

Các chính phủ thực hiện chính sách tài khóa nhằm tác động đến các điều kiện kinh tế vĩ mô bằng cách điều chỉnh các chính sách chi tiêu và thuế nhằm thay đổi tổng cầu. Khi tổng cầu giảm xuống dưới mức sản lượng tiềm năng của nền kinh tế, sẽ có khoảng cách sản lượng khiến một số năng lực sản xuất bị thất nghiệp. Các chính phủ tăng chi tiêu và cắt giảm thuế để thúc đẩy tổng cầu. Các tài nguyên đã không hoạt động có thể được sử dụng bởi chính phủ.

Ví dụ, những người xây nhà thất nghiệp có thể được thuê để mở rộng đường cao tốc. Việc cắt giảm thuế cho phép người tiêu dùng tăng chi tiêu, điều này thúc đẩy tổng cầu. Cả cắt giảm thuế và chi tiêu đều có tác động cấp số nhân khi nhu cầu ban đầu tăng lên từ chính sách xuyên suốt nền kinh tế và tạo ra hoạt động kinh tế bổ sung.

Các tác động của chính sách tài khóa có thể được hạn chế bằng cách tập trung vào . Khi không có chênh lệch sản lượng, nền kinh tế đang sản xuất hết công suất và không có nguồn lực sản xuất dư thừa. Nếu chính phủ tăng chi tiêu trong tình huống này, chính phủ sử dụng các nguồn lực mà nếu không thì khu vực tư nhân sẽ sử dụng, do đó, sản lượng tổng thể sẽ không tăng. Một số nhà kinh tế cho rằng chật chội luôn là một vấn đề trong khi những người khác không cho rằng đó là một vấn đề lớn khi sản lượng suy giảm.

Những người hoài nghi về chính sách tài khóa cũng đưa ra lập luận về sự tương đương của Ricardian . Họ cho rằng việc tăng nợ sẽ phải trả bằng việc tăng thuế trong tương lai, điều này sẽ khiến người dân giảm tiêu dùng và tiết kiệm tiền để trả cho lần tăng thuế trong tương lai. Theo quy luật tương đương của người Ricard, bất kỳ sự thúc đẩy nào về nhu cầu từ việc cắt giảm thuế sẽ được bù đắp bằng khoản tiết kiệm tăng lên nhằm trả cho các khoản thuế cao hơn trong tương lai.

Kinh tế quốc tế

Danh sách các quốc gia tính theo GDP (PPP) trên đầu người năm 2014

Thương mại quốc tế nghiên cứu các yếu tố quyết định dòng chảy hàng hóa và dịch vụ qua các biên giới quốc tế. Nó cũng liên quan đến quy mô và phân phối lợi nhuận từ thương mại . Ứng dụng chính sách bao gồm ước tính tác động của việc thay đổi thuế suất và hạn ngạch thương mại. Tài chính quốc tế là một lĩnh vực kinh tế vĩ mô xem xét dòng vốn qua các biên giới quốc tế và tác động của những chuyển động này lên tỷ giá hối đoái . Gia tăng thương mại hàng hóa, dịch vụ và vốn giữa các quốc gia là một tác động chính của quá trình toàn cầu hóa đương đại . [122]

Kinh tế phát triển

Kinh tế học phát triển xem xét các khía cạnh kinh tế của quá trình phát triển kinh tếcác nước có thu nhập tương đối thấp, tập trung vào thay đổi cơ cấu , nghèo đóităng trưởng kinh tế . Các phương pháp tiếp cận trong kinh tế học phát triển thường kết hợp các yếu tố chính trị và xã hội. [123]

Nhân lực kinh tế

Kinh tế lao động tìm cách hiểu được chức năng và động lực của thị trường đối với lao động tiền lương . Thị trường lao động hoạt động thông qua sự tương tác của người lao động và người sử dụng lao động. Kinh tế học lao động xem xét các nhà cung cấp dịch vụ lao động (người lao động), nhu cầu của dịch vụ lao động (người sử dụng lao động) và cố gắng hiểu mô hình kết quả của tiền lương, việc làm và thu nhập. Trong kinh tế học, lao động là thước đo công việc con người làm ra. Nó được quy ước tương phản với các yếu tố sản xuất khác như đất đaivốn . Có những lý thuyết đã phát triển một khái niệm gọi là vốn con người (đề cập đến các kỹ năng mà người lao động sở hữu, không nhất thiết là công việc thực tế của họ), mặc dù cũng có những lý thuyết hệ thống kinh tế vĩ mô phản bác đặt ra cho rằng vốn con người là một mâu thuẫn về mặt ý nghĩa.

Kinh tế phúc lợi

Kinh tế học phúc lợi sử dụng các kỹ thuật kinh tế học vi mô để đánh giá mức độ hạnh phúc từ việc phân bổ các yếu tố sản xuất đến tính mong muốn và hiệu quả kinh tế trong một nền kinh tế , thường liên quan đến trạng thái cân bằng chung cạnh tranh . [124] Nó phân tích phúc lợi xã hội , tuy nhiên được đo lường , về các hoạt động kinh tế của các cá nhân tạo nên xã hội lý thuyết được xem xét. Theo đó, cá nhân, có hoạt động kinh tế liên kết, là đơn vị cơ bản để tổng hợp thành phúc lợi xã hội, cho dù của một nhóm, một cộng đồng hay một xã hội, và không có "phúc lợi xã hội" nào ngoài "phúc lợi" liên quan đến các đơn vị riêng lẻ của nó.

Các thỏa thuận

Theo các cuộc khảo sát ngẫu nhiên và ẩn danh khác nhau của các thành viên của Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ , các nhà kinh tế đã đồng ý về các định đề sau theo tỷ lệ phần trăm: [125] [126] [127] [128] [129]

 1. Mức trần về giá thuê làm giảm số lượng và chất lượng nhà ở có sẵn. (93% đồng ý)
 2. Thuế quanhạn ngạch nhập khẩu thường làm giảm phúc lợi kinh tế chung. (93% đồng ý)
 3. Tỷ giá hối đoái linh hoạtthả nổi cung cấp một thỏa thuận tiền tệ quốc tế hiệu quả . (90% đồng ý)
 4. Chính sách tài khóa (ví dụ: cắt giảm thuế và / hoặc tăng chi tiêu của chính phủ ) có tác động kích thích đáng kể đối với một nền kinh tế ít sử dụng lao động . (90% đồng ý)
 5. Các nước Mỹ không nên hạn chế sử dụng lao động từ gia công phần mềm công việc ra nước ngoài. (90% đồng ý)
 6. Tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển như Hoa Kỳ dẫn đến mức độ phúc lợi cao hơn. (88% đồng ý)
 7. Hoa Kỳ nên loại bỏ trợ cấp nông nghiệp . (85% đồng ý)
 8. Một chính sách tài khóa được thiết kế phù hợp có thể làm tăng tốc độ hình thành vốn trong dài hạn . (85% đồng ý)
 9. Chính quyền địa phươngtiểu bang nên loại bỏ trợ cấp cho nhượng quyền thể thao chuyên nghiệp . (85% đồng ý)
 10. Nếu ngân sách liên bang được cân bằng , nó nên được thực hiện theo chu kỳ kinh doanh thay vì hàng năm . (85% đồng ý)
 11. Khoảng cách giữa quỹ An sinh xã hội và chi tiêu sẽ trở nên lớn một cách không bền vững trong vòng 50 năm tới nếu các chính sách hiện hành không thay đổi. (85% đồng ý)
 12. Thanh toán bằng tiền mặt làm tăng phúc lợi của người nhận ở một mức độ lớn hơn so với chuyển khoản bằng hiện vật có giá trị tiền mặt tương đương. (84% đồng ý)
 13. Thâm hụt ngân sách liên bang lớn có ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. (83% đồng ý)
 14. Việc phân phối lại thu nhập ở Hoa Kỳ là một vai trò hợp pháp của chính phủ. (83% đồng ý)
 15. Lạm phát chủ yếu là do cung tiền tăng quá nhiều . (83% đồng ý)
 16. Hoa Kỳ không nên cấm cây trồng biến đổi gen . (82% đồng ý)
 17. Một mức lương tối thiểu tăng tỷ lệ thất nghiệp trong giới công nhân trẻ và không có tay nghề. (79% đồng ý)
 18. Chính phủ nên cơ cấu lại hệ thống phúc lợi theo quan điểm của “ thuế thu nhập âm ”. (79% đồng ý)
 19. Thuế nước thảigiấy phép ô nhiễm thị trường thể hiện một cách tiếp cận tốt hơn để kiểm soát ô nhiễm hơn là áp đặt trần ô nhiễm. (78% đồng ý)
 20. Các khoản trợ cấp của chính phủ đối với ethanol ở Hoa Kỳ nên được giảm bớt hoặc loại bỏ. (78% đồng ý)

Phê bình

Những lời chỉ trích chung

" Khoa học ảm đạm " là một tên thay thế đầy xúc phạm cho kinh tế học do nhà sử học người Victoria Thomas Carlyle nghĩ ra vào thế kỷ 19. Người ta thường nói rằng Carlyle đã đặt cho kinh tế học biệt danh "khoa học ảm đạm" như một phản ứng đối với các tác phẩm cuối thế kỷ 18 của Mục sư Thomas Robert Malthus, người đã tiên đoán một cách dứt khoát rằng sẽ dẫn đến nạn đói, vì sự gia tăng dân số dự kiến ​​vượt quá tốc độ gia tăng cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên, cụm từ thực tế được đặt ra bởi Carlyle trong bối cảnh cuộc tranh luận với John Stuart Mill về chế độ nô lệ , trong đó Carlyle tranh luận về chế độ nô lệ, trong khi Mill phản đối nó. [24]

Trong Sự giàu có của các quốc gia , Adam Smith đã đề cập đến nhiều vấn đề hiện đang là chủ đề của cuộc tranh luận và tranh chấp. Smith liên tục tấn công các nhóm cá nhân liên kết chính trị, những người cố gắng sử dụng ảnh hưởng tập thể của họ để thao túng chính phủ thực hiện đấu thầu của họ. Vào thời của Smith, những người này được gọi là phe phái , nhưng ngày nay thường được gọi là lợi ích đặc biệt , một thuật ngữ có thể bao gồm các chủ ngân hàng quốc tế, các tập đoàn công ty, các tổ chức độc tài, độc quyền, công đoàn và các nhóm khác. [j]

Kinh tế cho mỗi gia nhập , như một môn khoa học xã hội, không phụ thuộc vào các hành vi chính trị của bất kỳ chính phủ hay tổ chức ra quyết định khác; Tuy nhiên, nhiều nhà làm chính sách , cá nhân tổ chức xếp hạng cao vị trí mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác được biết đến với tùy tiện sử dụng một loạt các khái niệm kinh tế và hùng biện như xe để hợp pháp hóa chương trình nghị sựhệ thống giá trị , và không giới hạn nhận xét của họ đến những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của mình. [130] Mối quan hệ chặt chẽ của lý thuyết và thực tiễn kinh tế với chính trị [131]là trọng tâm của sự tranh cãi có thể che lấp hoặc bóp méo các nguyên lý kinh tế học ban đầu khiêm tốn nhất, và thường bị nhầm lẫn với các chương trình nghị sự xã hội và hệ thống giá trị cụ thể. [132]

Mặc dù vậy, kinh tế học một cách hợp pháp có vai trò trong việc cung cấp thông tin cho chính sách của chính phủ. Trên thực tế, nó là một sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực kinh tế chính trị cũ hơn. Một số tạp chí kinh tế hàn lâm đã tăng cường nỗ lực để đánh giá sự đồng thuận của các nhà kinh tế đối với các vấn đề chính sách nhất định với hy vọng tạo ra một môi trường chính trị đầy đủ thông tin hơn. Thường có một tỷ lệ chấp thuận thấp từ các nhà kinh tế chuyên nghiệp đối với nhiều chính sách công. Các vấn đề chính sách được nêu trong một cuộc khảo sát của Hiệp hội Kinh tế Mỹcác nhà kinh tế học bao gồm các hạn chế thương mại, bảo hiểm xã hội cho những người mất việc làm do cạnh tranh quốc tế, thực phẩm biến đổi gen, tái chế lề đường, bảo hiểm y tế (một số câu hỏi), sơ suất y tế, rào cản gia nhập ngành y tế, hiến tặng nội tạng, thực phẩm không lành mạnh, khấu trừ thế chấp, đánh thuế bán hàng qua internet, Wal-Mart, sòng bạc, trợ cấp ethanol và lạm phát mục tiêu. [133]

Các vấn đề như tính độc lập của ngân hàng trung ương , các chính sách của ngân hàng trung ương và sự hùng biện trong bài diễn thuyết của các thống đốc ngân hàng trung ương hoặc tiền đề của các chính sách kinh tế vĩ mô [134] ( chính sách tài khóatiền tệ ) của nhà nước , là trọng tâm của sự tranh cãi và chỉ trích. [ bởi ai? ] [135]

Deirdre McCloskey đã lập luận rằng nhiều nghiên cứu kinh tế thực nghiệm được báo cáo kém, và bà và Stephen Ziliak lập luận rằng mặc dù phê bình của bà đã được đón nhận nồng nhiệt, nhưng thực tế vẫn không được cải thiện. [136] Sự tranh cãi sau này gây tranh cãi. [137]

Phê bình các giả định

Kinh tế học đã từng bị chỉ trích rằng nó dựa trên những giả định không thực tế, không thể kiểm chứng hoặc được đơn giản hóa cao, trong một số trường hợp vì những giả định này đơn giản hóa việc chứng minh các kết luận mong muốn. Ví dụ về các giả định như vậy bao gồm thông tin hoàn hảo , tối đa hóa lợi nhuậncác lựa chọn hợp lý , các tiên đề của kinh tế học tân cổ điển. [138] Những lời chỉ trích như vậy thường nhầm lẫn kinh tế học tân cổ điển với tất cả kinh tế học đương đại. [139] [140] Lĩnh vực kinh tế thông tin bao gồm cả nghiên cứu toán học-kinh tế và kinh tế học hành vi , tương tự như các nghiên cứu trong tâm lý học hành vi, và các yếu tố gây nhiễu đối với các giả định tân cổ điển là chủ đề nghiên cứu đáng kể trong nhiều lĩnh vực kinh tế học. [141] [142] [143]

Các nhà kinh tế học chính thống nổi tiếng trong lịch sử như Keynes [144] và Joskow đã nhận xét rằng phần lớn kinh tế học ở thời đại của họ là khái niệm hơn là định lượng, và rất khó để mô hình hóa và chính thức hóa một cách định lượng. Trong một cuộc thảo luận về nghiên cứu độc quyền, Paul Joskow đã chỉ ra vào năm 1975 rằng trên thực tế, những sinh viên nghiêm túc của các nền kinh tế thực tế có xu hướng sử dụng "mô hình không chính thức" dựa trên các yếu tố định tính cụ thể cho các ngành cụ thể. Joskow đã có một cảm giác mạnh mẽ rằng công việc quan trọng trong độc quyền nhóm được thực hiện thông qua các quan sát không chính thức trong khi mô hình chính thức được "lon ton chạy ra bài cũ ". Ông cho rằng các mô hình chính thức phần lớn cũng không quan trọng trong công việc thực nghiệm và đó là yếu tố cơ bản đằng sau lý thuyết về công ty, hành vi,đã bị bỏ quên.[145] Woodford lưu ý vào năm 2009 rằng điều này không còn xảy ra nữa và mô hình đã được cải thiện đáng kể cả về tính chặt chẽ của lý thuyết và chủ nghĩa kinh nghiệm, với sự tập trung mạnh mẽ vào công việc định lượng có thể kiểm tra được. [146]

Trong những năm 1990, những phê bình nữ quyền đối với các mô hình kinh tế tân cổ điển đã trở nên nổi bật, dẫn đến sự hình thành của kinh tế học nữ quyền . [147] Các nhà kinh tế học nữ quyền kêu gọi sự chú ý đến việc xây dựng xã hội của kinh tế học và tuyên bố làm nổi bật những cách thức mà các mô hình và phương pháp của nó phản ánh sở thích của nam giới. Những lời chỉ trích chủ yếu tập trung vào những thất bại được cho là nguyên nhân: bản chất ích kỷ của các tác nhân ( đồng tính luyến ái ); thị hiếu ngoại sinh ; không thể so sánh tiện ích; loại trừ công việc không được trả lương ; và loại trừ các cân nhắc về giai cấp và giới tính. [148]

Các môn học liên quan

Kinh tế học là một khoa học xã hội trong nhiều lĩnh vực và có đường biên giới với các khu vực khác, trong đó có vị trí địa lý kinh tế , lịch sử kinh tế , lựa chọn công cộng , kinh tế năng lượng , kinh tế văn hóa , kinh tế gia đìnhkinh tế học thể chế .

Luật và kinh tế học, hay phân tích kinh tế về luật, là một cách tiếp cận lý thuyết pháp lý áp dụng các phương pháp kinh tế học vào luật. Nó bao gồm việc sử dụng các khái niệm kinh tế để giải thích tác dụng của các quy phạm pháp luật, đánh giá quy tắc pháp luật nào là hiệu quả về mặt kinh tế và dự đoán các quy tắc pháp luật sẽ là gì. [149] Một bài báo của Ronald Coase xuất bản năm 1961 gợi ý rằng các quyền tài sản được xác định rõ ràng có thể khắc phục được các vấn đề ngoại tác . [150]

Kinh tế chính trị là nghiên cứu liên ngành kết hợp kinh tế, luật và khoa học chính trị để giải thích cách thức các thể chế chính trị, môi trường chính trị và hệ thống kinh tế (tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa , hỗn hợp) ảnh hưởng lẫn nhau. Nó nghiên cứu các câu hỏi như độc quyền, hành vi đòi tiền thuêcác yếu tố bên ngoài sẽ tác động đến chính sách của chính phủ như thế nào . [151] Các nhà sử học đã sử dụng kinh tế chính trị để khám phá những cách thức trong quá khứ mà những người và nhóm có lợi ích kinh tế chung đã sử dụng chính trị để thực hiện những thay đổi có lợi cho lợi ích của họ. [152]

Kinh tế năng lượng là một lĩnh vực khoa học rộng lớn bao gồm các chủ đề liên quan đến cung cấp năng lượngnhu cầu năng lượng . Georgescu-Roegen đã giới thiệu lại khái niệm entropy liên quan đến kinh tế và năng lượng từ nhiệt động lực học , phân biệt với cái mà ông coi là nền tảng cơ học của kinh tế học tân cổ điển rút ra từ vật lý Newton. Tác phẩm của ông đã góp phần đáng kể vào thermoeconomicskinh tế sinh thái . Ông cũng làm công việc cơ bản mà sau này phát triển thành kinh tế học tiến hóa . [153]

Lĩnh vực xã hội học của xã hội học kinh tế nảy sinh, chủ yếu thông qua công trình của Émile Durkheim , Max WeberGeorg Simmel , như một cách tiếp cận để phân tích ảnh hưởng của các hiện tượng kinh tế trong mối quan hệ với mô hình xã hội bao trùm (tức là tính hiện đại ). [154] tác phẩm cổ điển bao gồm Max Weber 's Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (1905) và Georg Simmel ' s Triết of Money (1900). Gần đây hơn, các tác phẩm của Mark Granovetter , Peter HedstromRichard Thụy Điển đã có ảnh hưởng trong lĩnh vực này.

Thực hành

Kinh tế học đương đại sử dụng toán học. Các nhà kinh tế học dựa trên các công cụ giải tích , đại số tuyến tính , thống kê , lý thuyết trò chơikhoa học máy tính . [155] Các nhà kinh tế chuyên nghiệp được cho là sẽ quen thuộc với các công cụ này, trong khi một số ít chuyên về kinh tế lượng và các phương pháp toán học.

Điều tra thực nghiệm

Các lý thuyết kinh tế thường được kiểm tra theo kinh nghiệm , phần lớn thông qua việc sử dụng kinh tế lượng sử dụng dữ liệu kinh tế . [156] Các thí nghiệm được kiểm soát phổ biến đối với khoa học vật lý rất khó và không phổ biến trong kinh tế học, [157] và thay vào đó, dữ liệu rộng rãi được nghiên cứu một cách quan sát ; loại thử nghiệm này thường được coi là ít nghiêm ngặt hơn so với thử nghiệm có kiểm soát và các kết luận thường mang tính dự kiến ​​hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế thực nghiệm đang phát triển, và việc sử dụng các thí nghiệm tự nhiên ngày càng nhiều .

Các phương pháp thống kê như phân tích hồi quy là phổ biến. Các học viên sử dụng các phương pháp này để ước tính kích thước, ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kê ("cường độ tín hiệu") của (các) quan hệ được giả định và để điều chỉnh nhiễu từ các biến khác. Bằng cách đó, một giả thuyết có thể được chấp nhận, mặc dù theo nghĩa xác suất, hơn là chắc chắn,. Chấp nhận là phụ thuộc vào falsifiable kiểm tra giả thuyết còn sống sót. Việc sử dụng các phương pháp được chấp nhận phổ biến không cần đưa ra kết luận cuối cùng hoặc thậm chí là sự đồng thuận về một câu hỏi cụ thể, với các thử nghiệm, bộ dữ liệu và niềm tin trước đó khác nhau .

Các chỉ trích dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn và tính không thể lặp lại của các kết quả đóng vai trò là kiểm tra thêm đối với sự thiên vị, sai sót và khái quát hóa quá mức, [158] [159] mặc dù nhiều nghiên cứu kinh tế đã bị cáo buộc là không thể tái tạo và các tạp chí uy tín đã bị buộc tội. không tạo điều kiện sao chép thông qua việc cung cấp mã và dữ liệu. [160] Giống như các lý thuyết, việc sử dụng thống kê thử nghiệm tự mở ra cho các phân tích phê bình, [161] mặc dù các bài bình luận phê bình trên các bài báo về kinh tế học trên các tạp chí uy tín như Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳđã giảm mạnh trong 40 năm qua. Điều này được cho là do các tạp chí khuyến khích tối đa hóa các trích dẫn để xếp hạng cao hơn trên Chỉ số Trích dẫn Khoa học Xã hội (SSCI). [162]

Trong kinh tế học ứng dụng, các mô hình đầu vào - đầu ra sử dụng phương pháp lập trình tuyến tính là khá phổ biến. Một lượng lớn dữ liệu được chạy thông qua các chương trình máy tính để phân tích tác động của các chính sách nhất định; IMPLAN là một ví dụ nổi tiếng.

Kinh tế học thực nghiệm đã thúc đẩy việc sử dụng các thí nghiệm được kiểm soát một cách khoa học . Điều này đã làm giảm sự khác biệt lâu đời của kinh tế học với khoa học tự nhiên vì nó cho phép kiểm tra trực tiếp những gì trước đây được coi là tiên đề. [163] Trong một số trường hợp, những điều này đã phát hiện ra rằng các tiên đề không hoàn toàn đúng; ví dụ, trò chơi tối hậu thư đã tiết lộ rằng mọi người từ chối những lời đề nghị bất bình đẳng.

Trong kinh tế học hành vi , nhà tâm lý học Daniel Kahneman đã giành được giải Nobel kinh tế năm 2002 cho khám phá thực nghiệm của ông và Amos Tversky về một số thành kiến ​​nhận thức và phép suy đoán . Thử nghiệm thực nghiệm tương tự cũng xảy ra trong kinh tế học thần kinh . Một ví dụ khác là giả định về những sở thích ích kỷ hẹp hòi so với một mô hình kiểm tra những sở thích ích kỷ, vị tha và hợp tác. [164] Những kỹ thuật này đã khiến một số người lập luận rằng kinh tế học là một "khoa học chân chính". [165]

Nghề nghiệp

Sự chuyên nghiệp hóa kinh tế học, được phản ánh trong sự phát triển của các chương trình sau đại học về chủ đề này, đã được mô tả là "sự thay đổi chính trong kinh tế học kể từ khoảng năm 1900". [166] Hầu hết các trường đại học lớn và nhiều trường cao đẳng đều có một chuyên ngành, trường học hoặc khoa trong đó các bằng cấp học thuật được cấp về chủ đề này, cho dù là nghệ thuật tự do , kinh doanh hay cho nghiên cứu chuyên môn. Xem Cử nhân Kinh tếThạc sĩ Kinh tế .

Trong khu vực tư nhân, các nhà kinh tế chuyên nghiệp được tuyển dụng làm tư vấn và trong ngành công nghiệp, bao gồm cả ngân hàngtài chính . Các nhà kinh tế học cũng làm việc cho các cơ quan và ban ngành khác nhau của chính phủ, chẳng hạn như kho bạc quốc gia , ngân hàng trung ương hoặc cục thống kê .

Có hàng chục giải thưởng được trao cho các nhà kinh tế học mỗi năm vì những đóng góp trí tuệ xuất sắc trong lĩnh vực này, trong đó nổi bật nhất là Giải Tưởng niệm Nobel về Khoa học Kinh tế , mặc dù nó không phải là giải Nobel .

Xem thêm

 • Đạo đức kinh doanh
 • Thuật ngữ kinh tế khác với cách sử dụng thông thường
 • Tư tưởng kinh tế
 • Chính sách kinh tế
 • Liên minh kinh tế
 • Thương mại tự do
 • Danh sách các hiệp định thương mại tự do đa phương
 • Danh sách phim kinh tế
 • Danh sách các giải thưởng kinh tế
 • Danh sách các hiệp định thương mại tự do
 • Kinh tế xã hội
 • Hạnh phúc toàn dân tộc
 • Thuyết thanh khoản (kinh tế học)

Chung

 • Thuật ngữ kinh tế học
 • Mục lục các bài báo kinh tế
 • Đề cương kinh tế học

Ghi chú

 1. ^ Thuật ngữ kinh tế học có nguồn gốc từ khoa học kinh tế , và từ kinh tế có lẽ được rút ngắn từ kinh tế hoặc bắt nguồn từ từ tiếng Pháp économique hoặc trực tiếp từ từ tiếng Latinh oeconomicus " kinh tế trong nước". Điều này đến lượt nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại οἰκονομικός ( oikonomikos ), "được thực hành trong quản lý hộ gia đình hoặc gia đình" và do đó "thanh đạm, tiết kiệm", đến lượt nó xuất phát từ οἰκονομία ( oikonomia ) "quản lý hộ gia đình" mà lần lượt xuất phát từ οἶκος ( oikos "nhà"νόμος ( nomos , "phong tục" hoặc "luật"). [16]
 2. ^ "Vốn" trong cách sử dụng của Smith bao gồm vốn cố định vốn luân chuyển . Phần sau bao gồm tiền lương và duy trì lao động, tiền và đầu vào từ đất đai, mỏ và thủy sản liên quan đến sản xuất. [44]
 3. ^ "Khoa học này chỉ ra các trường hợp mà thương mại thực sự có hiệu quả, trong đó bất cứ thứ gì thu được bởi người này bị mất đi bởi người khác và nơi nó mang lại lợi nhuận cho tất cả mọi người; nó cũng dạy chúng ta đánh giá cao một số quá trình của nó, nhưng chỉ đơn giản là kết quả của chúng, tại đó nó dừng lại. Bên cạnh kiến ​​thức này, thương gia cũng phải hiểu các quy trình nghệ thuật của mình. Anh ta phải quen thuộc với các mặt hàng mà anh ta giao dịch, phẩm chất và khuyết tật của chúng, quốc gia mà chúng xuất phát, thị trường của chúng, phương tiện vận chuyển, các giá trị được trao để đổi lấy chúng, và phương pháp lưu giữ tài khoản. Nhận xét tương tự cũng áp dụng cho người nông dân, nhà sản xuất và người kinh doanh thực tế; để có được kiến ​​thức thấu đáo về nguyên nhân và hậu quả của mỗi hiện tượng,nghiên cứu về kinh tế chính trị về cơ bản là cần thiết đối với tất cả họ; và để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực theo đuổi cụ thể của mình, mỗi người phải bổ sung kiến ​​thức về các quy trình của mình. "(Nói 1803 , tr. XVI)
 4. ^ "Và khi chúng tôi gửi định nghĩa được đề cập đến bài kiểm tra này, nó được thấy là có những khiếm khuyết, cho đến nay không phải là yếu tố biên và phụ, chẳng khác gì sự thất bại hoàn toàn trong việc thể hiện phạm vi hoặc tầm quan trọng của trọng tâm nhất khái quát của tất cả. "( Robbins 2007 , trang 5)
 5. ^ "Quan niệm mà chúng tôi áp dụng có thể được mô tả là phân tích. Nó không cố gắng chọn ra một số loại hành vi nhất định, mà tập trung sự chú ý vào một khía cạnh cụ thể của hành vi, hình thức được áp đặt bởi ảnh hưởng của sự khan hiếm. ( Robbins 2007 , tr. 17)
 6. ^ Xem Kinh tế học tính toán dựa trên tác nhân
 7. ^ Trả lãi được coi là một hình thức cho thuê bằng tiền tín dụng.
 8. ^ Xem Hệ thống thích ứng phức tạp Phân tích mạng động
 9. ^ So sánh với Nicholas Barr (2004), người có danh sách thất bại thị trường được kết hợp với thất bại của các giả định kinh tế, (1) nhà sản xuất là người định giá (tức là sự hiện diện của độc quyền hoặc độc quyền; nhưng tại sao đây không phải là sản phẩm của những điều sau đây? ) (2) quyền lực bình đẳng của người tiêu dùng (cái mà các luật sư lao động gọi là sự mất cân bằng khả năng thương lượng) (3) thị trường hoàn chỉnh (4) hàng hóa công cộng (5) tác động bên ngoài (tức là ngoại tác?) (6) tăng lợi nhuận theo quy mô (tức là độc quyền thực tế ) (7) thông tin hoàn hảo (trong Kinh tế của Nhà nước Phúc lợi (xuất bản lần thứ 4). Nhà xuất bản Đại học Oxford. 2004. trang 72–79. ISBN 978-0-19-926497-1.).
     • Joseph E. Stiglitz (2015) phân loại các thất bại của thị trường là do thất bại trong cạnh tranh (bao gồm độc quyền tự nhiên ), sự bất cân xứng về thông tin , thị trường không đầy đủ , ngoại tác , tình huống tốt của công chúngrối loạn kinh tế vĩ mô (trong "Chương 4: Thất bại của thị trường" . Kinh tế học của Khu vực công: Ấn bản dành cho sinh viên quốc tế lần thứ tư (xuất bản lần thứ 4). WW Norton & Company. 2015. trang 81–100. ISBN 978-0-393-93709-1.).
 10. ^ Xem Chomsky, Noam (14 tháng 10 năm 2008). "Thống trị Thế giới" . Hiểu biết về Quyền lực . Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 10 năm 2008. về sự nhấn mạnh của Smith về xung đột giai cấp trong Sự giàu có của các quốc gia.

Người giới thiệu

 1. ^ "Kinh tế học" . Oxford Living Dictionaries . Nhà xuất bản Đại học Oxford.
 2. ^ "Kinh tế học" . Merriam-Webster .
 3. ^ "kinh tế học" . Từ điển tiếng Anh Oxford (Phiên bản trực tuyến). Nhà xuất bản Đại học Oxford. (Yêu cầu đăng ký hoặc thành viên tổ chức tham gia .)
 4. ^ Krugman, Paul ; Wells, Robin (2012). Kinh tế học (xuất bản lần thứ 3). Nhà xuất bản Worth. p. 2. ISBN 978-1-4641-2873-8.
 5. ^ Caplin, Andrew; Schotter, Andrew, chỉnh sửa. (2008). Nền tảng của Kinh tế học Tích cực và Quy phạm: Một cuốn sổ tay . Nhà xuất bản Đại học Oxford. ISBN 978-0-19-532831-8.
 6. ^ Annamoradnejad, Rahimberdi; Safarrad, Taher; Annamoradnejad, Issa; Habibi, Jafar (2019). "Sử dụng Khai thác Web trong Phân tích Giá Nhà ở: Một nghiên cứu điển hình về Tehran". Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Nghiên cứu Web (ICWR) . Tehran, Iran: IEEE: 55–60. doi : 10.1109 / ICWR.2019.8765250 . ISBN 978-1-7281-1431-6. S2CID  198146435 .
 7. ^ Dielman, Terry E. (2001). Phân tích hồi quy ứng dụng cho kinh doanh và kinh tế . Duxbury / Thomson Learning. ISBN 0-534-37955-9. OCLC  44118027 .
 8. ^ Tarricone, Rosanna (2006). "Phân tích chi phí-bệnh tật". Chính sách Y tế . 77 (1): 51–63. doi : 10.1016 / j.healthpol.2005.07.016 . PMID 16139925 . 
 9. ^ Dharmaraj, E .. Kinh tế Kỹ thuật. Mumbai, IN: Nhà xuất bản Himalaya, 2009. Thư viện ProQuest. Web. Ngày 9 tháng 11 năm 2016.
 10. ^ King, David (2018). FISCAL TIERS: kinh tế học của chính phủ đa cấp . Routledge. ISBN 978-1-138-64813-5. OCLC  1020440881 .
 11. ^ "Kinh tế Giáo dục" . Ngân hàng Thế giới . Năm 2007.
 12. ^ Iannaccone, Laurence R. (tháng 9 năm 1998). "Giới thiệu về Kinh tế Tôn giáo". Tạp chí Văn học Kinh tế . 36 (3): 1465–1495.
 13. ^ Nordhaus, William D. (2002). "Hậu quả kinh tế của chiến tranh với Iraq" (PDF) . Chiến tranh với Iraq: Chi phí, Hậu quả và Các giải pháp thay thế . Cambridge, Massachusetts: Học viện Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ. trang 51–85. ISBN  978-0-87724-036-5. Bản gốc lưu trữ (PDF) ngày 2 tháng 2 năm 2007 . Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2007 .
 14. ^ Diamond, Arthur M., Jr. (2008). "Khoa học, kinh tế của" . Ở Durlauf, Steven N. .; Blume, Lawrence E. (chủ biên). Từ điển Kinh tế học Palgrave Mới . Từ điển Kinh tế học Palgrave Mới (xuất bản lần thứ hai). trang 328–334. doi : 10.1057 / 9780230226203.1491 . ISBN 978-0-333-78676-5.
 15. ^ Hướng tới nền kinh tế xanh: Con đường phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo (PDF) (Báo cáo). Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. 2011.
 16. ^ Harper, Douglas (tháng 2 năm 2007). "Từ điển Từ nguyên trực tuyến - Kinh tế" . Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2007 .
 17. ^ Free, Rhona C., ed. (2010). Kinh tế thế kỷ 21: Sổ tay tham khảo . Tập 1. Ấn phẩm SAGE. p. 8. ISBN 978-1-4129-6142-4. |volume= has extra text (help)
 18. ^ a b Marshall, Alfred ; Marshall, Mary Paley (1888) [1879]. Kinh tế Công nghiệp . Macmillan. p. 2 .
 19. ^ a b Jevons, William Stanley (1879). Lý thuyết Kinh tế Chính trị (xuất bản lần thứ hai). Macmillan và Công ty p. XIV.
 20. ^ Backhouse, Roger E .; Medema, Steven (2008). "Kinh tế học, định nghĩa của" . Ở Durlauf, Steven N. .; Blume, Lawrence E. (chủ biên). Từ điển Kinh tế học Palgrave Mới (xuất bản lần thứ hai). trang 720–722. doi : 10.1057 / 9780230226203.0442 . ISBN 978-0-333-78676-5.
 21. ^ a b c Backhouse, Roger E. .; Medema, Steven (Mùa đông 2009). "Hồi tưởng: Về Định nghĩa Kinh tế". Tạp chí Quan điểm Kinh tế . 23 (1): 221–233. doi : 10.1257 / jep.23.1.221 . JSTOR 27648302 . 
 22. ^ Smith, Adam (1776). Một cuộc điều tra về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có của các quốc gia .và Quyển IV, được trích dẫn trong Groenwegen, Peter (2008). "Kinh tế Chính trị" . Ở Durlauf, Steven N. .; Blume, Lawrence E. (chủ biên). Từ điển Kinh tế học Palgrave Mới (xuất bản lần thứ hai). trang 476–480. doi : 10.1057 / 9780230226203.1300 . ISBN 978-0-333-78676-5.
 23. ^ Say, Jean Baptiste (1803). Một chuyên luận về kinh tế chính trị . Grigg và Elliot.
 24. ^ a b Carlyle, Thomas (1849). "Bài giảng thỉnh thoảng về câu hỏi của người da đen" . Tạp chí Fraser .
     • Malthus, Thomas Robert (1798). Một bài tiểu luận về Nguyên tắc Dân số . Luân Đôn: J. Johnson.
     • Persky, Joseph (Mùa thu 1990). "Retrospectives: Aismal Romantic" . Tạp chí Quan điểm Kinh tế . 4 (4): 165–172. doi : 10.1257 / jep.4.4.165 . JSTOR 1942728 . 
 25. ^ Mill, John Stuart (2007) [1844]. "Về Định nghĩa Kinh tế Chính trị; và về Phương pháp Điều tra Phù hợp với Nó" . Tiểu luận về Một số câu hỏi chưa được giải quyết của Kinh tế Chính trị . Cosimo. ISBN 978-1-60206-978-7.
 26. ^ Marshall, Alfred (1890). Nguyên lý Kinh tế học . Macmillan và Công ty. trang  1 –2.
 27. ^ Robbins, Lionel (2007) [1932]. Một bài luận về Bản chất và Tầm quan trọng của Khoa học Kinh tế . Viện Ludwig von Mises. p. 15. ISBN 978-1-61016-039-1.
 28. ^ a b Robbins (2007) , tr. 16.
 29. ^ Robbins (2007) , trang 4–7.
 30. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven G. (tháng 10 năm 2009). "Định nghĩa kinh tế học: Con đường dài để chấp nhận định nghĩa Robbins" . Kinh tế học . 76 (s1): 805–820. doi : 10.1111 / j.1468-0335.2009.00789.x . S2CID 148506444 . 
     • Stigler, George J. (1984). "Kinh tế học - Khoa học Hoàng gia?". Tạp chí Kinh tế Scandinavian . 86 (3): 301–313. doi : 10.2307 / 3439864 . JSTOR 3439864 . 
 31. ^ Blaug, Mark (ngày 15 tháng 9 năm 2017). "Kinh tế học" . Bách khoa toàn thư Britannica .
 32. ^ Becker, Gary S. (1976). Phương pháp tiếp cận kinh tế đối với hành vi của con người . Nhà xuất bản Đại học Chicago. p. 5. ISBN 978-0-226-04112-4.
 33. ^ Rothbard, Murray N. (1995). Tư tưởng Kinh tế Trước Adam Smith: Quan điểm của Áo về Lịch sử Tư tưởng Kinh tế . Tôi . Nhà xuất bản Edward Elgar. p. 8. ISBN 978-0-945466-48-2.
     • Gordan, Barry J. (1975). Phân tích kinh tế trước Adam Smith: Hesiod to Lessius . MacMillan. p. 3. doi : 10.1007 / 978-1-349-02116-1 . ISBN 978-1-349-02116-1.
     • Brockway, George P. (2001). Người đàn ông kinh tế cuối cùng: Giới thiệu về kinh tế nhân văn (xuất bản lần thứ tư). p. 128. ISBN 978-0-393-05039-4.
 34. ^ Schumpeter, Joseph A. (1954). Lịch sử của Phân tích Kinh tế . Routledge. trang 97–115. ISBN 978-0-415-10888-1.
 35. ^ "Chủ nghĩa trọng thương" . Bách khoa toàn thư Britannica . Ngày 26 tháng 8 năm 2016.
     • Blaug (2017) , tr. 343
 36. ^ "Physiocrat" . Bách khoa toàn thư Britannica . Ngày 7 tháng 3 năm 2014.
     • Blaug, Mark (1997). Lý thuyết kinh tế nhìn lại (xuất bản lần thứ năm). Nhà xuất bản Đại học Cambridge. trang 24–29, 82–84. ISBN 978-0-521-57701-4.
 37. ^ Hunt, EK (2002). Lịch sử tư tưởng kinh tế: Một quan điểm phê bình . Tôi Sharpe. p. 36. ISBN 978-0-7656-0606-8.
 38. ^ Skousen, Mark (2001). Sự hình thành của Kinh tế học Hiện đại: Cuộc sống và Ý tưởng của các Nhà tư tưởng Vĩ đại . Tôi Sharpe. p. 36 . ISBN 978-0-7656-0479-8.
 39. ^ Blaug (2017) , tr. 343.
 40. ^ Deardorff, Alan V. (2016). "Phân công lao động" . Deardorffs 'Glossary of International Economics . Đại học Michigan.
 41. ^ Stigler, George J. (tháng 6 năm 1951). "Bộ phận Lao động bị Giới hạn bởi Mức độ Thị trường" (PDF) . Tạp chí Kinh tế Chính trị . 59 (3): 185–193. doi : 10.1086 / 257075 . JSTOR 1826433 . S2CID 36014630 .   
 42. ^ Stigler, George J. (tháng 12 năm 1976). "Những thành công và thất bại của Giáo sư Smith". Tạp chí Kinh tế Chính trị . 84 (6): 1199–1213. doi : 10.1086 / 260508 . JSTOR 1.831.274 . S2CID 41691663 .   Also published as The Successes and Failures of Professor Smith (PDF). Selected Papers, No. 50 (Report). Graduate School of Business, University of Chicago.
 43. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), p. 30, ch. 2, "Markets and Government in a Modern Economy", The Invisible Hand.
 44. ^ Smith, Adam (1776). The Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell Publishers. Bk. II: ch. 1, 2, and 5.
 45. ^ Smith (1776), Bk. IV: Of Systems of political Œconomy, ch. II, "Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home", IV.2.3 para. 3–5 and 8–9. sfnp error: multiple targets (2×): CITEREFSmith1776 (help)
 46. ^ Smith (1776), Bk. IV: Of Systems of political Œconomy, ch. II, "Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home", para. 9. sfnp error: multiple targets (2×): CITEREFSmith1776 (help)
 47. ^ Malthus, Thomas (1798). An Essay on the Principle of Population. J. Johnson Publisher.
 48. ^ Simon, Julian Lincoln (1981). The Ultimate Resource. Princeton University Press.; and Simon, Julian Lincoln (1996). The Ultimate Resource 2. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00381-8.
 49. ^ Ricardo, David (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray.
 50. ^ Findlay, Ronald (2008). "Comparative advantage". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 28–33. doi:10.1057/9780230226203.0274. ISBN 978-0-333-78676-5.
 51. ^ Mill, John Stuart (1848). Principles of Political Economy. John W. Parker Publisher.
 52. ^ Smith (1776), Bk. 1, Ch. 5, 6. sfnp error: multiple targets (2×): CITEREFSmith1776 (help)
 53. ^ Roemer, J.E. (1987). "Marxian value analysis". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 383. doi:10.1057/9780230226203.3052. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Mandel, Ernest (1987). "Marx, Karl Heinrich (1818–1883)". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 372, 376. doi:10.1057/9780230226203.3051. ISBN 978-0-333-78676-5.
 54. ^ a b Fuller, Thomas (17 September 2009). "Communism and Capitalism Are Mixing in Laos". The New York Times.
 55. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven G. (10 December 2007). Defining Economics: the Long Road to Acceptance of the Robbins Definition (PDF). Lionel Robbins's essay on the Nature and Significance of Economic Science, 75th anniversary conference proceedings. pp. 209–230. also published in Backhouse, Roger E; Medema, Steve G (October 2009). "Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition". Economica. 76 (Supplement 1): 805–820. doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x. JSTOR 40268907. S2CID 148506444.
 56. ^ Backhouse & Medema (2007), p. 223: "There remained division over whether economics was defined by a method or a subject matter but both sides in that debate could increasingly accept some version of the Robbins definition."
 57. ^ Clark, Barry (1998). Political Economy: A Comparative Approach (second ed.). Praeger. ISBN 978-0-275-95869-5.
 58. ^ Campos, Antonietta (1987). "Marginalist economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). p. 320. doi:10.1057/9780230226203.3031. ISBN 978-0-333-78676-5.
 59. ^ a b c Hicks, J.R. (April 1937). "Mr. Keynes and the "Classics": A Suggested Interpretation". Econometrica. 5 (2): 147–159. doi:10.2307/1907242. JSTOR 1907242.
 60. ^ Black, R.D. Collison (2008). "Utility". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 577–581. doi:10.1057/9780230226203.1781. ISBN 978-0-333-78676-5.
 61. ^ a b Blanchard, Olivier Jean (2008). "Neoclassical synthesis". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 896–899. doi:10.1057/9780230226203.1172. ISBN 978-0-333-78676-5.
 62. ^ Tesfatsion, Leigh (Winter 2002). "Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up" (PDF). Artificial Life. 8 (1): 55–82. CiteSeerX 10.1.1.194.4605. doi:10.1162/106454602753694765. PMID 12020421. S2CID 1345062.
 63. ^ Keynes, John Maynard (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. ISBN 978-1-57392-139-8.
     • Blaug (2017), p. 347
 64. ^ Tarshis, L. (1987). "Keynesian Revolution". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). pp. 47–50. doi:10.1057/9780230226203.2888. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Samuelson & Nordhaus (2004), p. 5
     • Blaug (2017), p. 346
 65. ^ Harcourt, G.C. (1987). "Post-Keynesian economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). pp. 47–50. doi:10.1057/9780230226203.3307. ISBN 978-0-333-78676-5.
 66. ^ Bernanke, Ben (8 November 2002). "Remarks by Governor Ben S. Bernanke". The Federal Reserve Board.
 67. ^ Friedman, Milton (13 September 1970). "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits". The New York Times Magazine.
 68. ^ Gali, Jordi (2015). Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications (second edition), Princeton University Press, Princeton and Oxford, ISBN 978-0-691-16478-6. Pages 5-6.
 69. ^ Woodford, Michael. Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis. January 2008. http://www.columbia.edu/~mw2230/Convergence_AEJ.pdf.
 70. ^ Greenwolde, Nathanial (23 October 2009). "New School of Thought Brings Energy to 'the Dismal Science'". The New York Times.
 71. ^ Heilbroner, Robert L.; Boettke, Peter J. (2007). "Economic Systems". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 26 April 2008.
 72. ^ Van Brabant, Jozef M. (1991). The Planned Economies and International Economic Organizations. Cambridge University Press. p. 16. ISBN 978-0-521-38350-9.
 73. ^ Friedman, Milton (1953). "The Methodology of Positive Economics". Essays in Positive Economics. University of Chicago Press. p. 10.
 74. ^ Boland, Lawrence A. (1987). "Methodology". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). pp. 455–458. doi:10.1057/9780230226203.3083. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Frey, Bruno S.; Pommerehne, Werner W.; Schneider, Friedrich; Gilbert, Guy (December 1984). "Consensus and Dissension among Economists: An Empirical Inquiry". The American Economic Review. 74 (5): 986–994. ISSN 0002-8282. JSTOR 557.
 75. ^ a b Dixon, Huw David (2008). "New Keynesian macroeconomics". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 40–45. doi:10.1057/9780230226203.1184. ISBN 978-0-333-78676-5.
 76. ^ Quirk, James (1987). "Qualitative economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. IV (first ed.). pp. 1–3. doi:10.1057/9780230226203.3369. ISBN 978-0-333-78676-5.
 77. ^ Samuelson, Paul A. (1983) [1947]. Foundations of Economic Analysis, Enlarged Edition. Boston: Harvard University Press. p. 4. ISBN 978-0-674-31301-9.
 78. ^ • Blaug (2017), pp. 347–349
     • Varian, Hal R. (1987). "Microeconomics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3086. ISBN 978-0-333-78676-5.
 79. ^ Buchanan, James M. (1987). "Opportunity cost". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3206. ISBN 978-0-333-78676-5.
 80. ^ "Opportunity Cost". The Economist Economics A-Z. Retrieved 3 August 2010.
 81. ^ Montani, Guido (1987). "Scarcity". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3485. ISBN 978-0-333-78676-5.
 82. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 1, p. 5 (quotation) and sect. C,"The Production-Possibility Frontier", pp. 9–15; ch. 2, "Efficiency" sect.; ch. 8, sect. D, "The Concept of Efficiency.
 83. ^ Krugman, Paul (December 1980). "Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade" (PDF). American Economic Review. 70 (5): 950–959. JSTOR 1805774.
     • Strange, William C. (2008). "Urban agglomeration". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 533–536. doi:10.1057/9780230226203.1769. ISBN 978-0-333-78676-5.
 84. ^ Groenewegen, Peter (2008). "Division of labour". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 517–526. doi:10.1057/9780230226203.0401. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Johnson, Paul M. (2005). "Specialization". A Glossary of Political Economy Terms. Department of Political Science, Auburn University.
     • Yang, Xiaokai; Ng, Yew-Kwang (1993). Specialization and Economic Organization: A New Classical Microeconomic Framework. North-Holland. ISBN 978-0-444-88698-9.
 85. ^ Cameron, Rondo E. (1993). A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present (second ed.). Oxford University Press. pp. 25–25, 32, 276–280. ISBN 978-0-19-507445-1.
 86. ^ • Samuelson & Nordhaus (2004), pp. 37, 433, 435
     • Findlay, Ronald (2008). "Comparative advantage". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 28–33. doi:10.1057/9780230226203.0274. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Kemp, Murray C. (1987). "Gains from trade". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.2613. ISBN 978-0-333-78676-5.
 87. ^ Brody, A. (1987). "Prices and quantities". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3325. ISBN 978-0-333-78676-5.
 88. ^ Coase, Ronald (1937). "The Nature of the Firm". Economica. 4 (16): 386–405. doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. JSTOR 2626876.
 89. ^ Schmalensee, Richard (1987). "Industrial organization". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). Chicago. p. 1. doi:10.1057/9780230226203.2788. hdl:2027/uc1.$b37792. ISBN 978-0-333-78676-5.
 90. ^ "Managerial Economics". Encyclopædia Britannica. 5 May 2013.
     • Hughes, Alan (1987). "Managerial capitalism". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3017. ISBN 978-0-333-78676-5.
 91. ^ Machina, Mark J.; Rothschild, Michael (2008). "Risk". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 190–197. doi:10.1057/9780230226203.1442. ISBN 978-0-333-78676-5.
 92. ^ Wakker, Peter P. (2008). "Uncertainty". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 428–439. doi:10.1057/9780230226203.1753. ISBN 978-0-333-78676-5.
 93. ^ • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 11, "Uncertainty and Game Theory" and [end] Glossary of Terms, "Economics of information", "Game theory", and "Regulation"
     • Camerer, Colin F. (2003). "Chapter 1: Introduction" (PDF). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-4088-5.
 94. ^ Aumann, R.J. (2008). "Game Theory". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.).
 95. ^ Bernanke, Ben; Gertler, Mark (February 1990). "Financial Fragility and Economic Performance" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 105 (1): 87–114. doi:10.2307/2937820. JSTOR 2937820. S2CID 155048192.
 96. ^ Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E., eds. (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.).:
     • Ross, Stephen A. Finance.
     • Burnside, Craig; Eichenbaum, Martin; Rebelo, Sergio. Currency Crises Models.
     • Kaminsky, Graciela Laura. Currency Crises.
     • Calomiris, Charles W. Banking Crises.
 97. ^ Akerlof, George A. (August 1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 84 (3): 488–500. doi:10.2307/1879431. JSTOR 1879431. Archived from the original (PDF) on 18 August 2011.
 98. ^ a b Lippman, S.S.; McCall, J.J. (2001). "Information, Economics of". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier. pp. 7480–7486. doi:10.1016/B0-08-043076-7/02244-0. ISBN 978-0-08-043076-8.
 99. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 11, "Uncertainty and Game Theory" and [end] Glossary of Terms, "Economics of information", "Game theory", and "Regulation"
 100. ^ Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E., eds. (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.).:
     • Wilson, Charles. Adverse Selection.
     • Kotowitz, Y. Moral Hazard.
     • Myerson, Roger B. Revelation Principle.
 101. ^ Laffont, J.J. (1987). "Externalities". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 263–265. doi:10.1057/9780230226203.2520. ISBN 978-0-333-78676-5.
 102. ^ Blaug 2017, p. 347.
 103. ^ Kneese, Allen V.; Russell, Clifford S. (1987). "Environmental economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 159–164. doi:10.1057/9780230226203.2480. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 18, "Protecting the Environment."
 104. ^ Musgrave, Richard A. (1987). "Public finance". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 1055–1060. doi:10.1057/9780230226203.3360. ISBN 978-0-333-78676-5.
 105. ^ Feldman, Allan M. (1987). "Welfare economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 889–095. doi:10.1057/9780230226203.3785. ISBN 978-0-333-78676-5.
 106. ^ Blaug (2017), p. 345.
 107. ^ Ng, Yew-Kwang (May 1992). "Business Confidence and Depression Prevention: A Mesoeconomic Perspective". The American Economic Review. 82 (2): 365–371. ISSN 0002-8282. JSTOR 2117429.
 108. ^ Howitt, Peter M. (1987). "Macroeconomics: Relations with microeconomics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 273–276. doi:10.1057/9780230226203.3008. ISBN 978-0-333-78676-5.
 109. ^ Blaug (2017), p. 349.
 110. ^ • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 27, "The Process of Economic Growth"
     • Uzawa, H. (1987). "Models of growth". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 483–489. doi:10.1057/9780230226203.3097. ISBN 978-0-333-78676-5.
 111. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Pearson Prentice Hall. p. 396. ISBN 978-0-13-063085-8.
 112. ^ Mankiw, N. Gregory (May 2006). "The Macroeconomist as Scientist and Engineer" (PDF). Harvard University. Archived from the original (PDF) on 18 January 2012.
 113. ^ Fischer, Stanley (2008). "New classical macroeconomics". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 17–22. doi:10.1057/9780230226203.1180. ISBN 978-0-333-78676-5.
 114. ^ a b Dwivedi, D. N. (2005). Macroeconomics: Theory and Policy. Tata McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-058841-7.
 115. ^ Freeman, C. (2008). "Structural unemployment". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 64–66. doi:10.1057/9780230226203.1641. ISBN 978-0-333-78676-5.
 116. ^ Dwivedi (2005), pp. 444–445.
 117. ^ Dwivedi (2005), pp. 445–446.
 118. ^ Neely, Christopher J. (2010). "Okun's Law: Output and Unemployment" (PDF). Economic Synopses. Number 4.
 119. ^ Francis Amasa Walker (1878). Money. New York: Henry Holt and Company. p. 405. Retrieved 5 November 2017.
 120. ^ Tobin, James (1992). "Money (Money as a Social Institution and Public Good)". In Newman, Peter K.; Milgate, Murray; Eatwell, John (eds.). The New Palgrave Dictionary of Finance and Money. Volume 2. pp. 770–771. ISBN 978-1-5615-9041-4. |volume= has extra text (help)
 121. ^ Friedman, Milton (1987). "Quantity theory of money". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter K. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). p. 1. doi:10.1057/9780230226203.3371. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 2, "Money: The Lubricant of Exchange" section, ch. 33, Fig. 33–3
 122. ^ Anderson, James E. (2008). "International trade theory". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 516–522. doi:10.1057/9780230226203.0839. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Venables, A. (2001). "International Trade: Economic Integration". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. pp. 7843–7848. doi:10.1016/B0-08-043076-7/02259-2. ISBN 978-0-08-043076-8. Missing or empty |title= (help)
     • Obstfeld, Maurice (2008). "International finance". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 439–451. doi:10.1057/9780230226203.0828. ISBN 978-0-333-78676-5.
 123. ^ Bell, Clive (1987). "Development economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. 1 (first ed.). pp. 818–826. doi:10.1057/9780230226203.2366. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Blaug (2017), p. 351
 124. ^ Deardorff's Glossary of International Economics (2006). "Welfare economics." Archived 2017-03-20 at the Wayback Machine
 125. ^ Mankiw, N. Gregory (2014). Principles of Microeconomics (7th ed.). Cengage Learning. p. 32. ISBN 978-1-305-15605-0.
 126. ^ Alston, Richard M.; Kearl, J.R.; Vaughan, Michael B. (May 1992). "Is There a Consensus Among Economists in the 1990s?" (PDF). The American Economic Review. 82 (2): 203–209. JSTOR 2117401.
 127. ^ Fuller, Dan; Geide-Stevenson, Doris (Fall 2003). "Consensus Among Economists: Revisited". The Journal of Economic Education. 34 (4): 369–387. doi:10.1080/00220480309595230. JSTOR 30042564. S2CID 143617926.
 128. ^ Whaples, Robert (November 2006). "Do Economists Agree on Anything? Yes!" (PDF). The Economists' Voice. 3 (9): 1–6. doi:10.2202/1553-3832.1156. S2CID 201123406.
 129. ^ Whaples, Robert (September 2009). "The Policy Views of American Economic Association Members: The Results of a New Survey". Econ Journal Watch. 6 (3): 337–348.
 130. ^ Ledwith, Sara; Ciancio, Antonella (3 July 2012). "Special Report: Crisis Forces "Dismal Science" to get Real". Reuters.
 131. ^ Hellsten, Sirkku K. (2009). "Ethics, Rhetoric and Politics of Post-conflict Reconstruction How Can the Concept of Social Contract Help Us in Understanding How to Make Peace Work?" (PDF). In Addison, Tony; Brück, Tilman (eds.). Making Peace Work. Palgrave Macmillan. pp. 75–100. doi:10.1057/9780230595194. ISBN 978-0-230-59519-4.
 132. ^ Hahn, Dan F. (2003). Political Communication: Rhetoric, Government, and Citizens (second ed.). Strata. ISBN 978-1-891136-08-5.
 133. ^ Whaples (2009).
 134. ^ Scholvinck, Johan. "Making the Case for the Integration of Social and Economic Policy". UN Division for Social Policy and Development. Archived from the original on 18 November 2007.
 135. ^ Hayo, Bernd; Hefeker, Carsten (March 2001). "Do We Really Need Central Bank Independence? A Critical Re-examination". WWZ-Discussion Paper 01/03.
     • Mangano, Gabriel (1 July 1998). "Measuring Central Bank Independence: A Tale of Subjectivity and of Its Consequences" (PDF). Oxford Economic Papers. 50 (3): 468–492. doi:10.1093/oxfordjournals.oep.a028657.
     • Heinemann, Friedrich; Ullrich, Katrin (3 November 2005). "Does it Pay to Watch Central Bankers' Lips? The Information Content of ECB Wording" (PDF). ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 05-070. doi:10.2139/ssrn.832905. S2CID 219366102.
     • Cecchetti, Stephen G. (1998). "Policy Rules and Targets: Framing the Central Banker's Problem" (PDF). FRBNY Economic Policy Review. 4 (2): 1–14.
 136. ^ Ziliak, Stephen T.; McCloskey, Deirdre N. (April 2004). "Size Matters: The Standard Error of Regressions in the American Economic Review" (PDF). Econ Journal Watch. 1 (2): 331–358.
 137. ^ Hoover & Siegler (2008).
 138. ^ Rappaport, Steven (28 July 1996). "Abstraction and Unrealistic Assumptions in Economics". Journal of Economic Methodology. 3 (2): 215–236. doi:10.1080/13501789600000016.
     • Rappaport, Steven (1998). "Chapter 6: Economic Models". Models and Reality in Economics. Edward Elgar. ISBN 978-1-85898-575-6.
     • Friedman (1953), pp. 14–15, 22, 31
     • Boland, Lawrence A. (2008). "Assumptions controversy". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 267–270. doi:10.1057/9780230226203.0067. ISBN 978-0-333-78676-5.
 139. ^ http://chrisauld.com/2013/10/23/18-signs-youre-reading-bad-criticism-of-economics/
 140. ^ Colander, David (June 2000). "The Death of Neoclassical Economics". Journal of the History of Economic Thought. 22 (2): 127–143. doi:10.1080/10427710050025330. ISSN 1053-8372. S2CID 154275191.
 141. ^ Foss, Nicolai J.; Weber, Libby (2016). "Moving Opportunism to the Back Seat: Bounded Rationality, Costly Conflict, and Hierarchical Forms". Academy of Management Review. 41: 61–79. doi:10.5465/amr.2014.0105. hdl:10398/616e0458-d27d-42b3-8c74-6777f4731e0f.
 142. ^ https://www8.gsb.columbia.edu/faculty-research/sites/faculty-research/files/finance/Macro%20Workshop/Catch22_HANK_wDSGE_1503208.pdf
 143. ^ Hodgson, Geoffrey M. (December 2007). "Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream". Evolutionary and Institutional Economics Review. 4 (1): 7–25. CiteSeerX 10.1.1.454.8088. doi:10.14441/eier.4.7. S2CID 37535917.
 144. ^ Keynes, J. M. (September 1924). "Alfred Marshall 1842–1924". The Economic Journal. 34 (135): 311–72. doi:10.2307/2222645. JSTOR 2222645.
 145. ^ Joskow, Paul (May 1975). "Firm Decision-making Policy and Oligopoly Theory". The American Economic Review. 65 (2, Papers and Proceedings of the Eighty–seventh Annual Meeting of the American Economic Association): 270–279, esp. 271. JSTOR 1818864.
 146. ^ Woodford, Michael (2009), "Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis" (PDF), American Economic Journal: Macroeconomics, 1 (1): 267–79, doi:10.1257/mac.1.1.267
 147. ^ England, Paula (1993). "The Separative Self: Androcentric Bias in Neoclassical Assumptions". In Ferber, Marianne A.; Nelson, Julie A. (eds.). Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics. University of Chicago Press. pp. 37–53. ISBN 978-0-226-24201-9.
 148. ^ Ferber, Marianne A.; Nelson, Julie A. (2003). "Introduction: Beyond Economic Man: Ten Years Later". Feminist Economics Today: Beyond Economic Man. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-24207-1.
 149. ^ Friedman, David (1987). "Law and economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. III (first ed.). p. 144. doi:10.1057/9780230226203.2937. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Posner, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law (7th ed.). Aspen. ISBN 978-0-7355-6354-4.[page needed]
 150. ^ Coase, Ronald (October 1960). "The Problem of Social Cost". The Journal of Law and Economics. 3 (1): 1–44. doi:10.1086/466560. JSTOR 724810. S2CID 222331226.
 151. ^ Groenewegen, Peter (2008). "'political economy'". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). Political Economy. The New Palgrave Dictionary of Economics (second ed.). pp. 476–480. doi:10.1057/9780230226203.1300. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Krueger, Anne O. (June 1974). "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". American Economic Review. 64 (3): 291–303. JSTOR 1808883.
 152. ^ McCoy, Drew R. (1980). The Elusive Republic: Political Economy in Jeffersonian America. University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-1416-1.
 153. ^ Cleveland, Cutler J.; Ruth, Matthius (September 1997). "When, where, and by how much do biophysical limits constrain the economic process? A survey of Georgescu-Roegen's contribution to ecological economics". Ecological Economics. 22 (3): 203–223. doi:10.1016/S0921-8009(97)00079-7.
     • Daly, Herman E. (June 1995). "On Nicholas Georgescu-Roegen's Contributions to Economics: An Obituary essay". Ecological Economics. 13 (3): 149–154. doi:10.1016/0921-8009(95)00011-W.
     • Mayumi, Kozo (August 1995). "Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994): an admirable epistemologist". Structural Change and Economic Dynamics. 6 (3): 115–120. doi:10.1016/0954-349X(95)00014-E.
     • Mayumi, Kozo; Gowdy, John M., eds. (1999). Bioeconomics and Sustainability: Essays in Honor of Nicholas Georgescu-Roegen. Edward Elgar Publishering. ISBN 978-1-85898-667-8.
     • Mayumi, Kozo (2001). The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-Roegen. Routledge. ISBN 978-0-415-23523-5.
 154. ^ Swedberg, Richard (2003). Principles of Economic Sociology. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07439-9.
 155. ^ Debreu, Gérard (1987). "Mathematical economics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (first ed.). pp. 401–403. doi:10.1057/9780230226203.3059. ISBN 978-0-333-78676-5.
 156. ^ Hashem, M. Pesaren (1987). "Econometrics". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first ed.). p. 8. doi:10.1057/9780230226203.2430. ISBN 978-0-333-78676-5.
 157. ^ Keuzenkamp, Hugo A. (2000). Probability, Econometrics and Truth: The Methodology of Econometrics. Cambridge University Press. p. 13. ISBN 978-0-521-55359-9. ...in economics, controlled experiments are rare and reproducible controlled experiments even more so...
 158. ^ Frey et al. (1984), pp. 986–994.
 159. ^ Blaug (2017), p. 247.
 160. ^ McCullough, B.D. (September 2007). "Got Replicability? The Journal of Money, Banking and Credit Archive" (PDF). Econ Journal Watch. 4 (3): 326–337.
 161. ^ Kennedy, Peter (2003). "21.2 The Ten Commandments of Applied Econometrics". A Guide to Econometrics (fifth ed.). MIT Press. pp. 390–396. ISBN 978-0-262-61183-1.
     • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen T. (March 1996). "The Standard Error of Regressions" (PDF). Journal of Economic Literature. 34 (1): 97–114.
     • Hoover, Kevin D.; Siegler, Mark V. (20 March 2008). "Sound and Fury: McCloskey and Significance Testing in Economics". Journal of Economic Methodology. 15 (1): 1–37. CiteSeerX 10.1.1.533.7658. doi:10.1080/13501780801913298. S2CID 216137286.
     • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen T. (20 March 2008). "Signifying nothing: reply to Hoover and Siegler". Journal of Economic Methodology. 15 (1): 39–55. CiteSeerX 10.1.1.337.4058. doi:10.1080/13501780801913413. S2CID 145577576.
 162. ^ Whaples, R. (May 2006). "The Costs of Critical Commentary in Economics Journals". Econ Journal Watch. 3 (2): 275–282. Archived from the original on 29 January 2008.
 163. ^ Bastable, C.F. (2008). "Experimental methods in economics (i)". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first ed.). p. 241. doi:10.1057/9780230226203.2512. ISBN 978-0-333-78676-5.
     • Smith, Vernon L. (2008). "Experimental methods in economics (ii)". In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first ed.). pp. 241–242. doi:10.1057/9780230226203.2513. ISBN 978-0-333-78676-5.
 164. ^ Fehr, Ernst; Fischbacher, Urs (23 October 2003). "The Nature of Human Altruism". Nature. 425 (6960): 785–791. Bibcode:2003Natur.425..785F. doi:10.1038/nature02043. PMID 14574401. S2CID 4305295.
     • Sigmund, Karl; Fehr, Ernst; Nowak, Martin A. (January 2002). "The Economics of Fair Play". Scientific American. 286 (1): 82–7. Bibcode:2002SciAm.286a..82S. doi:10.1038/scientificamerican0102-82. PMID 11799620.
 165. ^ Lazear, Edward P. (1 February 2000). "Economic Imperialism". Quarterly Journal of Economics. 115 (1): 99–146. doi:10.1162/003355300554683. JSTOR 2586936.
 166. ^ Ashenfelter, Orley (2001). "Economics: Overview, The Profession of Economics". In Smelser, N.J.; Baltes, P.B. (eds.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. VI (first ed.). Pergamon. p. 4159. ISBN 978-0-0804-3076-8.

Further reading

 • Anderson, David A. (2019) Survey of Economics. New York: Worth.Survey of Economics, 1st Edition | Macmillan Learning for Instructors ISBN 978-1-4292-5956-9
 • Graeber, David, "Against Economics" (review of Robert Skidelsky, Money and Government: The Past and Future of Economics, Yale University Press, 2018, 492 pp.), The New York Review of Books, vol. LXVI, no. 19 (5 December 2019), pp. 52, 54, 56–58. Opening of David Graeber's review (p. 52): "There is a growing feeling, among those who have the responsibility of managing large economies, that the discipline of economics is no longer fit for purpose. It is beginning to look like a science designed to solve problems that no longer exist."
 • Grinin, L., Korotayev, A. and Tausch A. (2016) Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery. Springer International Publishing, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-319-17780-9; Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery
 • McCann, Charles Robert, Jr., 2003. The Elgar Dictionary of Economic Quotations, Edward Elgar. Preview.
 • Jean Baptiste Say (1821). A Treatise on Political Economy: Or The Production, Distribution, and Consumption of Wealth. one. Wells and Lilly.
 • Jean Baptiste Say (1821). A Treatise on Political Economy; Or The Production, Distribution, and Consumption of Wealth. two. Wells and Lilly.
 • Tausch, Arno (2015). The political algebra of global value change. General models and implications for the Muslim world. With Almas Heshmati and Hichem Karoui (1st ed.). Nova Science Publishers, New York. ISBN 978-1-62948-899-8.
 • Economics public domain audiobook at LibriVox

External links

General information

 • Economics at Curlie
 • Economic journals on the web
 • Economics at Encyclopædia Britannica
 • Intute: Economics: Internet directory of UK universities
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • Resources For Economists: American Economic Association-sponsored guide to 2,000+ Internet resources from "Data" to "Neat Stuff", updated quarterly.

Institutions and organizations

 • Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World
 • Organization For Co-operation and Economic Development (OECD) Statistics
 • United Nations Statistics Division
 • World Bank Data
 • American Economic Association

Study resources

 • Anderson, David; Ray, Margaret (2019). Krugman's Economics for the AP Course (3rd ed.). New York: BFW. ISBN 978-1-319-11327-8.
 • McConnell, Campbell R.; et al. (2009). Economics. Principles, Problems and Policies (PDF) (18th ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-337569-4. Archived from the original (PDF contains full textbook) on 6 October 2016.
 • Economics at About.com
 • Economics textbooks on Wikibooks
 • MERLOT Learning Materials: Economics: US-based database of learning materials
 • Online Learning and Teaching Materials UK Economics Network's database of text, slides, glossaries and other resources