Địa chất tỉnh

Tỉnh địa chất là một thực thể không gian có các thuộc tính địa chất chung . [1] Một tỉnh có thể bao gồm một yếu tố cấu trúc chi phối duy nhất như lưu vực hoặc vành đai uốn nếp , hoặc một số yếu tố liên quan tiếp giáp. Các tỉnh liền kề có thể giống nhau về cấu trúc nhưng được coi là riêng biệt do lịch sử khác nhau .

Một số nghiên cứu phân loại các tỉnh dựa trên tài nguyên khoáng sản, chẳng hạn như các mỏ khoáng sản . Có một số lượng đặc biệt lớn các tỉnh được xác định trên toàn thế giới về dầu mỏ và các nhiên liệu khoáng sản khác , chẳng hạn như tỉnh dầu khí ở Đồng bằng sông Niger .


Địa chất các tỉnh trên thế giới ( USGS )
Các vùng và tỉnh than của Hoa Kỳ.
TOP