đèn Hefner

Đèn Hefner , hay trong tiếng Đức là Hefnerkerze , là một ngọn lửa đèn được sử dụng trong trắc quang đốt cháy amyl axetat .

Đèn được phát minh bởi Friedrich von Hefner-Alteneck vào năm 1884 và ông đề xuất sử dụng nó làm ngọn lửa tiêu chuẩn cho mục đích đo quang với đơn vị cường độ sáng là Hefnerkerze (HK). Đèn được chỉ định là có chiều cao ngọn lửa 40 mm và đường kính bấc 8 mm. [1]

Đèn Hefner đã cung cấp tiêu chuẩn về độ sáng của Đức, Áo và Scandinavia vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đơn vị cường độ ánh sáng được định nghĩa là đơn vị được tạo ra bởi đèn đốt amyl axetat với chiều cao ngọn lửa 40 mm. Đơn vị ánh sáng được ngành công nghiệp khí đốt của Đức thông qua vào năm 1890 và được gọi là Hefnereinheit . Năm 1897 nó cũng được thông qua bởi Hiệp hội các kỹ sư điện Đức dưới tên Hefnerkerze (HK).


Đèn Hefner hoặc bằng tiếng Đức Hefnerkerze
TOP