Liên minh hợp tác quốc tế

Liên minh Hợp tác xã Quốc tế ( ICA ) là một liên đoàn hợp tác phi chính phủ hay chính xác hơn là một liên minh hợp tác đại diện cho các hợp tác xãphong trào hợp tác trên toàn thế giới. Nó được thành lập vào năm 1895 để đoàn kết, đại diện và phục vụ các hợp tác xã trên toàn thế giới. Liên minh duy trì định nghĩa được quốc tế công nhận về một hợp tác xã trong "Tuyên bố về Nhận dạng Hợp tác xã". ICA đại diện cho 318 liên đoàn và tổ chức hợp tác tại 112 quốc gia. [1]

Liên minh cung cấp tiếng nói và diễn đàn toàn cầu về kiến ​​thức, chuyên môn và hành động phối hợp cho và về các hợp tác xã. Các thành viên của Liên minh là các tổ chức hợp tác quốc tế và quốc gia thuộc mọi lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm nông nghiệp, ngân hàng, tiêu dùng, thủy sản, y tế, nhà ở, bảo hiểm và công nhân. Liên minh có các thành viên đến từ 100 quốc gia, đại diện cho gần một tỷ cá nhân trên toàn thế giới. Khoảng một trăm triệu người làm việc cho các hợp tác xã trên toàn cầu. Hợp tác xã là doanh nghiệp dựa trên giá trị do các thành viên làm chủ. Cho dù họ là khách hàng, nhân viên hay cư dân, các thành viên đều có tiếng nói bình đẳng trong công việc kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận.

Năm 2006, ICA công bố chỉ số chính đầu tiên về các doanh nghiệp hợp tác và tương hỗ lớn nhất thế giới, ICA Global 300 , [2] , chỉ số này thể hiện quy mô của phong trào hợp tác trên toàn cầu.

Vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Bảy hàng năm, ICA phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác Quốc tế .

ICA bao gồm một hội đồng quản trị 20 thành viên, một Đại hội đồng, bốn khu vực (mỗi khu vực dành cho Châu Phi, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ), các tổ chức ngành và các ủy ban chuyên đề.

Tuyên bố về Danh tính Hợp tác xã , do ICA ban hành, xác định và hướng dẫn các hợp tác xã trên toàn thế giới. Nó bao gồm định nghĩa về hợp tác xã là một hình thức tổ chức đặc biệt , các giá trị của hợp tác xã và các nguyên tắc hợp tác được chấp nhận hiện nay ( Nguyên tắc Rochdale ) chỉ đạo hành vi và hoạt động của họ. Tuyên bố với bản sửa đổi mới nhất về các nguyên tắc hợp tác đã được ICA thông qua vào năm 1995. [3]


FIAV history.svgCờ ICA cũ (1925)
LOGO ICA hiện tại (2014)
( xem trang web ICA )
TOP