Lạc-Thánh-Giuse

Trong cuộc Điều tra dân số năm 2021 do Cơ quan Thống kê Canada thực hiện , Lac-Saint-Joseph có dân số là304 sống ở167 của nó334 tổng số nhà ở tư nhân, thay đổi 16,9% so với dân số năm 2016 là260 . Với diện tích 33,65 km 2 (12,99 dặm vuông Anh), nó có mật độ dân số 9,0/km 2 (23,4/sq mi) vào năm 2021. [5]


TOP