Danh sách các khu vực đường bộ ở Vương quốc Anh

Một con đường được đánh số tuyến đường ở Vương quốc Anh . Xem bài viết Sơ đồ đánh số đường của Vương quốc Anh để biết lý do căn bản đằng sau những con số được phân bổ.

Đường B là các tuyến đường được đánh số ở Vương quốc Anh có tầm quan trọng thấp hơn đường A . Xem bài viết Sơ đồ đánh số đường của Vương quốc Anh để biết lý do căn bản đằng sau những con số được phân bổ.


TOP