giai đoạn chơi

Các giai đoạn chơi là các phần của một vấn đề cờ vua xảy ra đồng thời chứ không phải liên tiếp.

Mỗi vấn đề có ít nhất một giai đoạn: chơi sau phím hoặc chơi thực tế ; nghĩa là, lượt chơi sau phím (nước đi đầu tiên dẫn đến quy định của bài toán ("làm đôi" hoặc tương tự) được thực hiện). Các giai đoạn khác, có thể có hoặc không, là:

Bài toán có n giai đoạn được gọi là bài toán n giai đoạn . Vì vậy, một vấn đề với cách chơi tập hợp và ba lần thử, chẳng hạn, là một vấn đề năm giai đoạn (vì giải pháp thực tế cũng là một giai đoạn).

Mỗi giai đoạn có thể chứa một số biến thể (các dòng phát sinh từ các lựa chọn thay thế sau nước đi đầu tiên của một giai đoạn; ví dụ: trong một nước đi hai người, các biến thể trong cách chơi sau phím bắt đầu ở nước đi đầu tiên của Đen), nhưng các biến thể không cấu thành sự khác biệt giai đoạn trong chính họ.

Trong nhiều bài toán, sự quan tâm được tạo ra từ cách chơi trong các giai đoạn khác nhau liên quan đến nhau. Đôi khi vở kịch trong các giai đoạn khác nhau có động cơ tương tự hoặc tương phản; đôi khi các động thái thực tế trong các giai đoạn khác nhau có thể thay đổi hoặc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Một số ý tưởng cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa các giai đoạn khác nhau đã được các nhà soạn nhạc xem xét lại nhiều lần và đã có được tên gọi; ví dụ: trong Zagoruiko , ít nhất hai hàng phòng thủ màu đen được đáp trả bằng các phần tiếp theo màu trắng khác nhau trong ít nhất ba giai đoạn; trong Le Grand , trong một pha di chuyển A bị đe dọa và phòng thủ x bị tấn công bởi nước đi B, trong khi ở một giai đoạn khác, di chuyển B bị đe dọa và phòng thủ x gặp phải di chuyển A; Lacnycác quân phòng thủ a, b và c của quân đen lần lượt gặp phải quân trắng A, B và C trong một pha và bởi B, C và A tương ứng trong một pha khác.


TOP