Liên đoàn điền kinh Qatar

Liên đoàn Điền kinh Qatar là cơ quan quản lý môn thể thao điền kinhQatar . Đây là thành viên của Liên đoàn Điền kinh Ả Rập , [1] Hiệp hội Điền kinh Châu ÁĐiền kinh Thế giới . [2] Chủ tịch của cơ quan này là Tiến sĩ Thani bin Abdulrahman Al Kuwari. [3]

Liên đoàn hiện có trụ sở tại Tháp Al Hodaifi ở Doha , cùng địa điểm với Ủy ban Olympic Qatar . [2]


TOP