Hợp tác xã bán lẻ

Hợp tác xã của các nhà bán lẻ là một loại hình hợp tác sử dụng quy mô kinh tế thay mặt cho các thành viên bán lẻ của mình . [1] Hợp tác xã của các nhà bán lẻ sử dụng sức mua của họ để có được chiết khấu từ các nhà sản xuất và thường chia sẻ chi phí tiếp thị . Hợp tác xã của các nhà bán lẻ về cơ bản là một nhóm các doanh nghiệp sở hữu độc lập tập hợp các nguồn lực của họ để mua hàng loạt, thường bằng cách thành lập một tổ chức mua hàng trung tâm và tham gia vào các nỗ lực xúc tiến chung. [2] Nó là phổ biến đối với các cửa hàng tạp hóa thuộc sở hữu địa phương , cửa hàng phần cứngnhà thuốc tham gia vào hợp tác xã của nhà bán lẻ.

Hợp tác xã của người tiêu dùng , đôi khi được gọi là hợp tác xã bán lẻ, nên được phân biệt với hợp tác xã của người bán lẻ.

Các hợp tác xã của các nhà bán lẻ được điều hành bởi sự kiểm soát của các thành viên một cách dân chủ, thường có nghĩa là một phiếu bầu cho mỗi thành viên. Một số công ty, chẳng hạn như E. Leclerc , có thể đưa ra quyết định theo cách này, với mỗi doanh nghiệp thành viên chỉ nhận được một phiếu bầu. [1] Tuy nhiên, đối với nhiều nhà bán lẻ hợp tác xã, rất khó để đạt được một tiêu chuẩn dân chủ. [3]Vì các thành viên là doanh nghiệp chứ không phải cá nhân, việc đưa ra một phiếu bầu cho mỗi thành viên sẽ khiến các doanh nghiệp thành viên lớn hơn bị thiếu đại diện. Nếu số phiếu bầu dựa trên quy mô của doanh nghiệp, sẽ có nguy cơ tất cả các doanh nghiệp nhỏ hơn trong hợp tác xã bị một doanh nghiệp lớn hơn bỏ phiếu. Một giải pháp dân chủ mà nhiều hợp tác xã của các nhà bán lẻ sử dụng là tăng số phiếu bầu dựa trên quy mô doanh nghiệp, cho đến một thời điểm nhất định, ví dụ 5 hoặc 10 phiếu bầu. Bằng cách này, có nhiều mức độ đại diện khác nhau cho các doanh nghiệp thành viên, nhưng không một thành viên nào có thể giành được quá nhiều quyền kiểm soát. [3]

Để giảm chi phí, hợp tác xã của các nhà bán lẻ thiết lập các địa điểm mua hàng trung tâm, tạo cơ hội cho họ mua hàng với số lượng lớn. Các hợp tác xã của các nhà bán lẻ cũng tham gia vào việc quảng cáo và khuyến mại theo nhóm, buôn bán cổ phiếu đồng phục và xây dựng thương hiệu riêng. [2] Điều này dẫn đến sự công nhận của người tiêu dùng đối với các thương hiệu như ACE Hardware, mang lại cho các cửa hàng những lợi ích như được nhượng quyền thương mại, với quyền tự chủ và tự do của một cửa hàng độc lập.

Mục đích của HTX là cải thiện điều kiện mua hàng cho xã viên là các hộ kinh doanh bán lẻ trong trường hợp này. Động lực để ở lại hợp tác xã phần lớn là do lợi nhuận mà các thành viên thu được. Nói chung, bất kỳ thặng dư nào được chia sẻ bởi các thành viên theo đầu vào ban đầu của họ. [1]


TOP