Robert Gair

Sinh ra ở Edinburgh, Scotland vào năm 1839, ông đến Hoa Kỳ ở tuổi 14. Gair đã tình cờ phát minh ra hộp gấp bìa cứng khi một thước kim loại dùng để gấp nếp túi bị dịch chuyển vị trí và cắt túi. Gair nhận thấy rằng bằng cách cắt và tạo nếp gấp giấy bìa trong một lần thao tác, anh ấy có thể tạo ra các thùng giấy đúc sẵn . Cuối cùng, ông đã tham gia kinh doanh container vận chuyển bằng ván sợi vào những năm 1900. Ý tưởng của anh ấy đã được phát triển và sử dụng bởi ES & A. Robinson, người mà anh ấy đã có các giao dịch kinh doanh lâu dài. [2] Gair thành lập một đế chế giấy và chiếm giữ một số tòa nhà ở khu vực Brooklyn ngày nay được gọi là DUMBO, nhiều tòa nhà vẫn mang tên ông.

Phong cảnh đường phố/Robert Gair, Dumbo và Brooklyn; Quá khứ của Vùng lân cận được khắc họa trên Mặt tiền, The New York Times, Tác giả Christopher Gray, 14 tháng 3 năm 2004.


TOP