Nhảy ba đứng

Nhảy ba đứng là một sự kiện điền kinh dựa trên nhảy ba thông thường với ba giai đoạn nhảy, nhưng không có chạy tiếp cận. Đây là một trong ba biến thể đứng của các sự kiện nhảy điền kinh , cùng với nhảy cao đứng và nhảy xa đứng .

Giai đoạn đầu tiên là nhảy lò cò từ vị trí đứng yên, yêu cầu vận động viên cất cánh từ giá đỡ bằng hai chân, tách ra giữa không trung và tiếp đất bằng chân ưa thích. Giai đoạn tiếp theo là bước dài duỗi thẳng, tiếp đất bằng chân đối diện. Giai đoạn cuối cùng là bước nhảy, nơi vận động viên tiếp đất bằng cả hai chân. Người chiến thắng là đấu thủ đạt được khoảng cách xa nhất ở một trong 3 hoặc 6 lần thử.

Các cuộc thi nhảy ba đứng không phổ biến ngày nay, nhưng sự kiện này đã được đưa vào Thế vận hội mùa hè năm 1900 [2]1904 . [3]


TOP