Thẳng (đua xe)

Trong nhiều hình thức đua , đường thẳng hoặc đoạn dài là một phần của đường đua trong đó các đối thủ di chuyển trên một đường thẳng trong bất kỳ thời gian quan trọng nào, trái ngược với một khúc cua hoặc khúc cua. Thuật ngữ này được sử dụng trong đua ngựa , đua mô tôđiền kinh .

Trong điền kinh, đường đua 400 m điển hình có hai đoạn thẳng và hai khúc cua. Đường thẳng cuối cùng trước khi về đích được gọi là đường thẳng về nhà , hoặc đường thẳng vào hố trong Công thức một , trong khi đường thẳng còn lại được gọi là đường thẳng về phía sau .

Trong đua xe mô tô, cả đường pit và đường về đích thường nằm trên đường thẳng dài nhất trên đường đua. Một ngoại lệ đáng chú ý là Mulsanne Straight 6 km tại Le Mans, nằm ở phía đối diện của vòng đua.

Ở Hoa Kỳ, ngôi nhà thẳng của điền kinh, và cũng là phần thẳng của đường đua mô tô, đôi khi được gọi là đường thẳng . Đoạn thẳng cuối cùng đôi khi được gọi là đoạn thẳng trong nhà .


TOP