Người dùng:JoeNMLC

biểu tượng cảm xúc nụ cườiXin chào - với tư cách là cựu biên tập viên Wikipedia (6 năm và 120 nghìn lần chỉnh sửa), tôi đã nghỉ hưu vào năm 2020. Sau "kỳ nghỉ" nửa năm, tôi đã bắt đầu lại vào năm 2020. Đối với WikiFauna , tôi thích nhấtWikiRoadRunner . Là một người "tổng quát", có rất nhiều chủ đề mà tôi quan tâm. Trong những năm đi học, tôi là tình nguyện viên thư viện (người đọc giá sách) nên tôi thích giữ (sách/cuộc sống) ngăn nắp. Hỗn loạn & mất trật tự, tôi đã học được cách " để nó qua đi ". Thỉnh thoảng, tôi thích truy cập cổng thông tin Cộng đồng .


TOP