Tổ chức Thanh niên Tân Dân chủ

Tổ chức Thanh niên của nền Dân chủ Mới ( tiếng Hy Lạp : Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας, ΟΝΝΕΔ ) là tổ chức thanh niên của đảng chính trị tự do Hy Lạp Nền Dân chủ Mới . Nó được thành lập vào năm 1974 bởi các thành viên trẻ của New Democracy .

Trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật, các thành viên của Tổ chức Thanh niên Dân chủ Mới tham gia DAP-NDFK và trong các trường học ở MAKI .

Trong các cuộc biểu tình của sinh viên năm 1990–1991 chống lại dự luật giáo dục về Dân chủ Mới, các thành viên ONNED đã tấn công một trường học bị chiếm đóng ở Patras và Giannis Kalampokas (chủ tịch chi nhánh địa phương của ONNED) đã giết giáo viên cánh tả Nikos Temponeras , người ủng hộ việc chiếm đóng trường học (và ai đã chống lại dự luật giáo dục được đề cập). [1]


TOP